AA
Voedselveiligheid van ... Chinese burgers? - Parlementaire vraag E-006788/2013

Met zijn 23 officiële talen, waar binnenkort ook het Kroatisch bij komt, is de Europese Unie in theorie een gedreven pleitbezorger van meertaligheid in Europa en elders in de wereld.

Deze eerbied voor de taalverscheidenheid is bijzonder belangrijk omdat zij de geldende regels verstaanbaar maakt en de burger in staat stelt zich over het optreden van de Europese Unie te informeren. In dat opzicht speelt internet een cruciale rol doordat het de Europese burgers snel toegang biedt tot nauwkeurige en volledige informatie. Prijzenswaardig is trouwens het werk van vele directoraten-generaal van de Europese Commissie, die hun best doen om informatie in alle talen van de Europese Unie beschikbaar te stellen.

Het valt echter te betreuren dat bepaalde websites met nochtans essentiële informatie voor de Europese burger, bijvoorbeeld over volksgezondheid en voedselveiligheid, slechts gedeeltelijk of helemaal niet zijn vertaald.
Zo stellen de Europese burgers veel belang in kwesties in verband met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Is het dan normaal dat de desbetreffende pagina op de website van het directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten alleen beschikbaar is in het Engels en het ... Chinees ?

1. De belangstelling van de Commissie voor het Chinees valt weliswaar toe te juichen, maar hebben de Europese burgers niet het recht die informatie over ggo's in hun eigen taal te krijgen voordat zij in talen van niet-EU-landen wordt vertaald?

2. Is het directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten van plan zijn website in de toekomst in alle talen van de Unie beschikbaar te stellen om een antwoord te bieden op de vragen die de 500 miljoen Europese burgers zich stellen?

3. Heeft de Commissie specifieke acties gepland om alle burgers in alle talen toegang te bieden tot die essentiële informatie?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS BORG 30 juli 2013 ***

De Commissie hecht groot belang aan het verstrekken van informatie op Europa-websites in zoveel mogelijk talen zodat die informatie toegankelijk wordt gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek, rekening houdende met budgettaire en personele beperkingen.

De desbetreffende pagina met de in het Chinees vertaalde belanghebbendegerichte informatie maakte deel uit van de presentatie van het EU-beleid op de Shanghai Expo 2010 . Aangezien zij hun doel gediend hebben, zijn de pagina’s nu verwijderd. Meer in het algemeen streeft het directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten ernaar informatie over GMO te verschaffen aan Europese burgers in hun eigen taal, in samenwerking met andere dictoraten-generaal en agentschappen. Dit geldt ook voor vragen die de contactcentra van Europe Direct (EDCC) ontvangen.

De websites van het directoraat-generaal voor Gezondheid en Consumenten zijn momenteel aan een structurele en redactionele herziening onderhevig om de navigatie en gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Daarnaast wordt gewerkt aan synergieën met websites van andere directoraten-generaal. In samenwerking met het directoraat-generaal Vertaling worden op die manier middelen vrijgemaakt om de meertaligheid te bevorderen.

De onlangs gestarte herziening van de webpagina’s van de Commissie op de Europa-website zal leiden tot een efficiënter gebruik van vertaalmiddelen. Dit maakt de tenuitvoerlegging van een meer consistent beleid inzake talendekking mogelijk zodat belangrijke informatie voor alle burgers in alle officiële talen van de EU beschikbaar zal zijn.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?