AA
Meat Market Observatory - vraag 3175/16

We zijn verheugd te vernemen dat de Raad en de Commissie op 15 maart 2016 eindelijk de crisis in de landbouwindustrie hebben erkend. We staan dan ook grotendeels positief ten aanzien van de voorgestelde maatregelen maar stellen ons enkele vragen over het Meat Market Observatory.
Aangezien de Commissie op 16 april 2014 reeds het gelijkaardige Milk Market Observatory lanceerde, en van dit instrument bekend is dat de rapportering van gegevens en het afleveren van conclusies traag verloopt, stellen we ons volgende vragen:
1.    Is er een evaluatie geweest van het Milk Market Observatory?
2.    Zo ja, welke lessen zijn er hieruit getrokken voor de ontwikkeling van het Meat Market Observatory?
3.    Hoe hoopt de Commissie de rapportering van gegevens en de formulering van conclusies te versnellen?

Antwoord van Commissaris Hogan

Er heeft geen formele evaluatie van de werking van het melkmarktobservatorium plaatsgevonden.

De website van het melkmarktobservatorium bevat meer dan 200 tabellen en kaarten, die dagelijks worden bijgewerkt. Bovendien worden de verslagen van de economische raad van het melkmarktobservatorium onmiddellijk na elke vergadering bekendgemaakt. Geïnteresseerde volgers kunnen zich inschrijven voor een attenderingssysteem per e-mail, waarmee zij onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van alle nieuwe gegevens of verslagen die op de website worden geplaatst. Er is ook een twitteraccount met korte berichten waarin de geïnteresseerden de kernboodschap kunnen lezen die vervat zit in de op de website geplaatste tabellen en grafieken.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?