AA
Industrieel geproduceerde transvetzuren in levensmiddelen (vraag 8970/2015)

Het geldt inmiddels als bewezen dat industrieel geproduceerde transvetzuren schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben: we weten dat een dagelijkse inname van 5 gram transvetzuren het risico op coronaire hartziekten met 23 % vergroot.
Coronaire hartziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de EU, resulterend in meer dan 680 000 doden per jaar, met naar schatting jaarlijkse kosten ten belope van 60 miljard EUR.
Het vaststellen van een wettelijk maximum voor transvetzuren is de meest doeltreffende manier om de inname op het niveau van de totale bevolking te verlagen. Binnen de EU hebben Oostenrijk, Denemarken en Hongarije wetgeving vastgesteld om de hoeveelheden transvetzuren in de voedselketen terug te dringen. Het wettelijk vaststellen van een maximum voor transvetzuren leidt niet tot hogere kosten en verandert ook de smaak van de levensmiddelen die ze bevatten, niet.
Krachtens Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten moet de Commissie een verslag voorleggen over de aanwezigheid van transvetzuren in levensmiddelen en in het voedsel van de EU-bevolking, en dit, in voorkomend geval, vergezeld doen gaan van wetgevingsvoorstellen.
Kan de Commissie aangeven of - en zo ja, wanneer - zij een wetgevingsvoorstel gaat voorleggen gericht op het reguleren van de aanwezigheid van transvetzuren in levensmiddelen die in de EU op de markt worden gebracht?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

Bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten  is bepaald dat de Commissie een verslag moet indienen over de aanwezigheid van trans-vetzuren in levensmiddelen en in de totale voeding van de bevolking van de Unie. In dat verslag zal de Commissie de verschillende opties bekijken voor verdere stappen op EU-niveau, waaronder een wetgevingsvoorstel inzake de vaststelling van maximumgehalten voor de aanwezigheid van trans-vetzuren in levensmiddelen maar ook verplichte voedseletikettering en vrijwillige maatregelen. De Commissie legt momenteel de laatste hand aan dat verslag.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?