Parlementaire tussenkomsten

AA
Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof

Vandaag stemde het Europees Parlement over het verslag Arena, waarin de implementatie van de ouderschapsverlofrichtlijn door de verschillende lidstaten onderzocht wordt. Het verslag toont de tekortkomingen aan en formuleert aanbevelingen en het stuurt zo een duidelijke boodschap aan de Commissie en de lidstaten om de implementatie te versnellen en het EU-kader rond ouderschapsverlof te verbeteren.

Zo wordt in het verslag opgeroepen tot een EU-richtlijn voor minimum twee weken vaderschapsverlof, maatregelen om vaders aan te moedigen meer ouderschapsverlof op te nemen, het niet-discrimineren van ouders die na verlof hun job terug opnemen, toereikende financiële compensatie voor ouderschapsverlof en dit allemaal in een bredere context die een betere werk-leven-balans moet bevorderen voor beide ouders. Alleen jammer dat het overdragen van ouderschapsverlofrechten niet meer ingeperkt werd. Zolang dit mogelijk blijft, valt de meeste zorg onverbiddelijk op vrouwen. Ook wordt er geen voorstel gedaan om een herwerkt voorstel voor moederschapsverlof te doen.

Toch stemde ik voor dit verslag, omdat het sterke aanbevelingen doet die broodnodig zijn om een progressievere samenleving uit te werken met aandacht voor een gezondere werk-leven-balans voor iedereen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?