Parlementaire tussenkomsten

AA
Europees Parlement stemt resolutie om genitale verminking bij vrouwen tegen te gaan - stemverklaring


Genitale verminking bij vrouwen (VGV), waarbij met opzet de vrouwelijke geslachtsdelen worden verwond zonder medische redenen, is ingegeven vanuit culturele, religieuze of sociale motieven, en gebeurt bij jonge meisjes tot 15 jaar. Gezondheidsvoordelen zijn er niet. Integendeel, het kan ernstige problemen veroorzaken. Infecties op korte termijn, maar ook seksuele problemen op latere leeftijd. Volgens UNICEF zijn zo’n 200 miljoen meisjes en vrouwen wereldwijd slachtoffer van genitale verminking. De helft van deze vrouwen woont in drie landen: Egypte, Ethiopië en Indonesië. Vandaag is het internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking. De vraag aan de Commissie voor nultolerantie is dus terecht, en ik steun de bijhorende resolutie ten volle.

De resolutie roept de EU en de lidstaten die het Verdrag van Istanbul omtrent de bestrijding van gendergerelateerd geweld, nog niet ondertekenden, op dit alsnog te doen. Het bevat een grond om VGV strafbaar te maken. Verder is de vraag om de medicalisering van VGV uitdrukkelijk strafbaar te stellen, en om de hoogste normen van bescherming voor asielzoekers in te stellen die op aan VGV gerelateerde gronden asiel aanvragen, in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de herziening van de asielrichtlijnen, en via het nieuwe EU-Asielagentschap.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?