Parlementaire tussenkomsten

AA
Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid - stemverklaring


Dit rapport van collega Engström is een belangrijke verwezenlijking voor de Groenen en krijgt mijn volle steun. Het erkend eindelijk dat het beleidsantwoord op klimaatverandering niet genderneutraal is. Vrouwen worden immers extra hard getroffen omwille van traditionele sociale en genderrollen. Tegelijk zijn vrouwen een belangrijke motor in verandering en kunnen ze een cruciale rol spelen in het aanpassingsbeleid dat nodig is om de opwarming van de aarde het hoofd te bieden. Hen volop betrekken in de besluitvorming hierover of in het uittekenen van noodzakelijke maatregelen hiertoe is van primordiaal belang.

De resolutie bevat verder een referentie aan klimaatverandering als oorzaak van migratie. Dit is voor de Groenen essentieel en stelt ons in staat om in het migratiedebat het genderperspectief én klimaatrechtvaardigheid in te brengen. De finale oproep in dit rapport is gericht aan de Commissie en lidstaten om indicatoren te ontwikkelen en data te verzamelen die gender-gerelateerd zijn om zo een klimaatrechtvaardig beleid te kunnen ontwikkelen. Het vraagt ook om zich in te schrijven in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), meer specifiek in het Gender Actie Plan, en daar ook financiering, prioritaire acties, tijdschema’s en opvolgingsmechanismen in te voorzien.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?