Parlementaire tussenkomsten

AA
Sociaal verantwoord ondernemen - stemverklaring

Het nakend ontslag van honderden werknemers in een Italiaanse fabriek voor koelkasten vormde de aanleiding voor deze resolutie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De fabriek wil graag verhuizen naar Slowakije, omdat het belastingstelsel er gunstiger is.
Het is onbegrijpelijk dat we anno 2018 nog steeds moeten vechten voor de bescherming van werknemers. Het toont aan dat de EU betere en vooral afdwingbare sociale wetgeving nodig heeft.

Begin maart werd gelukkig een akkoord gesloten met instemming van de vakbonden, waardoor de eerste dreiging voor de toekomst van de 500 werknemers is afgewend. Volgens de resolutie dragen bedrijven namelijk een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van hun werknemers. Ze moeten die ook nemen, eerder dan kortetermijnwinsten na te streven.

De resolutie suggereert dat als ondernemingen de afgelopen vijf – of beter zelfs tien – jaar steun kregen uit Europese fondsen, ze dat geld bij een verplaatsing moeten terugstorten. Verder benadrukt ze opnieuw het belang van een gemeenschappelijk belastingsysteem voor bedrijven, zodat concurrentie tussen lidstaten op dat vlak niet kan spelen. Tot slot vindt de resolutie dat we dergelijke momenten moeten aangrijpen om de overgang te maken naar meer duurzame productie in een groene en circulaire economie. Daar ben ik het volmondig mee eens.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?