Parlementaire tussenkomsten

AA
Programma "Erasmus voor Iedereen" - Stemverklaring

Het vandaag (19/11/13) gestemde rapport over het Erasmus+ programma ter ondersteuning van onderwijs, opleiding, jongeren en sport voor de periode van 2014 - 2020 is een goede stap vooruit. Het Erasmus+ combineert zeven verschillende programma's die de participatie moeten vereenvoudigen. De nadruk ligt op het versterken van de mobiliteit en de samenwerking tussen verschillende onderwijsniveaus om zo het uitwisselen te bevorderen. Belangrijk is ook dat het hier gaat om kwaliteitsvolle vormen van onderwijs, opleiding en stages zodat de overgang van onderwijs naar werk gemakkelijker verloopt. Ook het leren van nieuwe talen en de erkenning van de gelijkwaardigheid van informeel leren en vormen van niet-formele educatie zijn pluspunten. Daarnaast werd het budget verhoogd tot 13,1 miljard euro, een stijging van 40% in vergelijking met het vorige programma, waardoor meer beurzen uitgereikt kunnen worden en kunnen zo meer als vijf miljoen Europeanen gebruik maken van het nieuwe systeem.

Het is van essentieel belang om de mobiliteit onder burgers blijvend te stimuleren, zeker in tijden van crisis. De EU moet mogelijkheden creëren en burgers, en meer specifiek jongeren, stimuleren om op uitwisseling te gaan en van elkaar te leren. Dit Erasmus+ programma gaat alvast die kant op en daarom stem ik voor.

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?