Parlementaire tussenkomsten

AA
Europese pijler van sociale rechten (debat)

Wie kwaliteitsvolle jobcreatie zegt, denkt automatisch aan een groene en sociale economie. Als we de sociale pijler in Europa willen verstevigen, is een bescherming van de sociale rechten nodig: gelijke rechten, voor gelijk werk, of werknemers tijdelijk of vast in dienst zijn. Dat weten we al lang, en dat zeggen we ook al lang. Dit rapport is een verdienstelijke bijdrage om verder te gaan dan mooie woorden en principes. Jobcreatie en groene economie gaan hand in hand: nieuwe jobs in de energiesector, voor isolatie van huizen, het zijn vaak kmo’s die werkgever zijn. Naast sociale bescherming willen zij ook flexibiliteit. Begrijpelijk, maar niet zonder de nodige sociale bescherming, jobzekerheid en een goed evenwicht tussen werken en vrije tijd. Ook bewijst de aanpak via coöperatieve vennootschappen haar nut als duurzaam organisatiemodel voor kmo’s. Mede-eigendom, medezeggenschap zijn ingrediënten voor een sociale en solidaire economie die sociale bescherming van werknemers in kmo’s mogelijk maakt. Het rapport bevat vele van bovenstaande elementen. Het is ook geamendeerd door de groene fractie met een actieplan om minimuminkomens in kmo’s te garanderen om armoede en sociale uitsluiting van werknemers tegen te gaan. Ik zal met overtuiging voor stemmen.

Lees hier het volledige rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?