Parlementaire tussenkomsten

AA
Doeltreffende arbeidsinspecties als middel om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren - stemverklaring

Ik steun dit verslag over het versterken van de arbeidsinspectie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Europa. Sociale inspectie moet dan wel een nationale bevoegdheid blijven, maar een betere samenwerking tussen de lidstaten is nodig. Wetten werken enkel als er toezicht is op de uitvoering ervan. Een goed uitgebouwde internationale samenwerking is cruciaal en dat is precies waar dit verslag op doelt. Schijnzelfstandigen, zwartwerkers, misbruiken bij detacheringen en interim-arbeid moeten streng worden aangepakt. Ze ondermijnen de sociale zekerheid en zadelen de lidstaten op met budgettaire tekorten, maar ook met ontevreden werknemers. We steunen dit voorstel omdat onze amendementen de tekst versterken. We maakten de sancties zwaarder dan de winst die men behaalt met het omzeilen van de wetgeving. We willen dat er minstens 1 inspecteur is per 10.000 werknemers, een doelstelling die ook de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO, vooropstelt. De inspecteurs moeten in alle vrijheid hun werk kunnen uitvoeren. Het is onbegrijpelijk dat de Commissie heeft gepoogd de controles te beperken omdat ze discriminerend zouden zijn tegenover buitenlandse bedrijven! Voor mij is het belangrijker dat werknemers niet uitgebuit worden, dat arbeidsomstandigheden verbeteren en dat de interne marktwerking fair wordt!

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?