Parlementaire tussenkomsten

AA
Beoordeling van het Jaar Actief Ouder Worden en de solidariteit tussen de generaties, 2012 - stemverklaring

Ik stemde met de Groenen voor het verslag over het 'Europees jaar voor actief ouder worden en intergenerationele solidariteit (2012)', omdat het zowel de tekortkomingen als geslaagde doelstellingen onder de loep nam, wat belangrijk is om het in de toekomst beter te doen.

Zo kon men relevante actoren mobiliseren, maar slaagde men er niet in nieuwe netwerken uit te bouwen tussen publieke, private sectoren en het maatschappelijk middenveld om middelen, projecten en ideeën te delen. De betrokkenheid van sociale partners was wisselend en bij private bedrijven nihil. Het project werd te laat goedgekeurd en had maar een heel klein budget.

Belangrijk blijft dat ouderen niet gezien mogen worden als een last voor de economie en de samenleving, maar een toegevoegde waarde hebben dankzij ervaring, verwezenlijkingen en kennis. Beleid dat "actief ouder worden" enkel als economisch instrument bekijkt (inzetten van oudere werknemers) wordt verworpen.

De lidstaten moeten de volledige levenscyclus in acht nemen en garanties geven voor individuele en voldoende pensioenen en het recht op waardig ouder worden. De Europese Commissie wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar een nieuw financieel EU-instrument om te voorzien in een minimuminkomen voor alle EU burgers die onder de armoedegrens leven.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?