Parlementaire tussenkomsten

AA
Adequate, veilige en duurzame pensioenen - debat

Door een stijgende levensverwachting genieten Europeanen langer van hun pensioen. Tegelijk neemt de druk op de betaalbaarheid ervan evenredig toe. In Europa kennen we verschillende pensioenstelsels, maar ook de arbeidsparticipatie verschilt. Zo is in Zweden bijna 74% van de 55+-ers aan het werk, in België is dat amper 40%. Pensioensystemen vallen primair onder de bevoegdheid van de lidstaten, al is enige coördinatie nodig en wordt vernieuwing noodzakelijk.

Ik ben het niet altijd eens met de suggesties in het rapport van collega Oomen-Ruijten. Zo wordt het driepijlersysteem als ideaal naar voren geschoven en geeft de rapporteur toe aan de zogenaamd verminderde solidariteit bij jongeren. Dat los je niet op met de derde pijler - het pensioensparen — te versterken, wel integendeel. De eerste pijler, waar de overheid zelf voor instaat, moet de belangrijkste pijler blijven. Veel mensen zijn afhankelijk van dat inkomen en het is een buffer tegen armoede.

Mijn andere kritiek betreft de meeneembaarheid van de opgebouwde pensioenrechten. Doorheen de jaren veranderde de arbeidsmarkt naar meer mobiliteit en flexibiliteit, ook buiten de eigen landsgrenzen. Het verslag stelt dat opgebouwde pensioenrechten niet verloren mogen gaan. Ik wil dat ze meeneembaar zijn en worden uitbetaald.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?