AA
Staatssteun: Commissie begint diepgaand onderzoek naar steun voor exportkrediet-verzekeraar Delcredere

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen om na te gaan of kapitaalinjecties die het Belgische Delcredere en het Italiaanse SACE BT van hun moedermaatschappijen hebben gekregen, wel in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels. De Commissie zal met name nagaan of de betrokken moedermaatschappijen - het Belgische ONDD en het Italiaanse SACE - hebben gehandeld als normale investeerders in een markteconomie en op marktvoorwaarden kapitaal hebben verstrekt. Hun beide dochters Delcredere en SACE BT bieden kortlopende exportkredietverzekeringen aan. Door een diepgaand onderzoek te beginnen geeft de Commissie ook andere belanghebbenden de gelegenheid opmerkingen te maken bij de te onderzoeken maatregelen. Dit besluit loopt niet vooruit op de uitkomst van de procedure.

Joaqußn Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Kortlopende exportkredietverzekeringen zijn een sector waar particuliere en publieke verzekeraars met elkaar concurreren. Daarom is het belangrijk dat overheidssubsidies een gezonde concurrentie - die ten goede komt aan de hele Europese exportsector - niet verstoren. We moeten zeker zijn dat Delcredere en SACE BT ten opzichte van hun concurrenten geen oneerlijk economisch voordeel hebben gekregen."

Met dit diepgaande onderzoek wil de Europese Commissie de kapitaalinjecties gaan onderzoeken die beide kredietverzekeraars bij hun oprichting in 2004 van hun publieke moedermaatschappij hebben gekregen: het Belgische Delcredere zou 150 miljoen EUR hebben gekregen van ONDD en het Italiaanse SACE BT zou 105,8 miljoen EUR hebben gekregen van SACE.

Beide ondernemingen zijn in België resp. Italië actief in de sector van de kredietverzekering voor kortlopende risico's van ondernemingen. De markt voor kredietverzekering van kortlopende risico's staat open voor concurrentie sinds eind jaren 1990, toen de Commissie een mededeling goedkeurde die een eind moest maken aan de concurrentiedistorsies veroorzaakt door staatssteun in deze sector (zie IP/97/538). Dit betekent echter niet dat lidstaten bijvoorbeeld geen steun mogen verlenen in de vorm van garanties wanneer er voor exportkredietrisico's tijdelijk geen dekking op de markt beschikbaar is, zoals het geval was tijdens de financiële crisis (zie IP/10/1636 over de verlenging van staatssteun in verband met de crisis).

Naast deze beide initiële kapitaalinjecties zal de Commissie in de Italiaanse zaak ook de verzekeringsdekking onderzoeken die SACE aan SACE BT heeft verschaft en de verdere kapitaalinjecties in 2009 om de verliezen van SACE BT te dekken. In de Belgische zaak zal de Commissie ook een nader onderzoek instellen naar de staatsgarantie voor de activiteiten van ONDD en eventuele interne overdrachten (binnen ONDD) van middelen naar activiteiten die nadien aan Delcredere zijn overgedragen.

De beide lidstaten in kwestie hebben geen van de hier genoemde maatregelen bij de Commissie gemeld. De Commissie kreeg hiervan kennis na een klacht van een concurrent.

Volgens de EU-staatssteunregels gelden maatregelen van overheidsinstanties bij ondernemingen die economische activiteiten verrichten, niet als staatssteun indien een particuliere speler die op normale marktvoorwaarden opereert, daarmee zou kunnen instemmen (het zgn. beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie). Aan de hand van dit criterium zal de Commissie toetsen of ONDD en SACE als particuliere investeerders in een markteconomie hebben gehandeld toen zij besloten om kapitaal toe te wijzen aan hun dochterbedrijven en om, in het geval van SACE, herverzekeringsdekking te bieden voor haar dochterbedrijf. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen de maatregelen als staatssteun gelden en moet de Commissie nagaan of die steun verenigbaar is met de EU-staatssteunregels.

De niet-vertrouwelijke versie van de besluiten komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummers SA.23420 (NN40/2010) en SA.23425 (NN41/2010). Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?