AA
Roamingkosten voor tekstberichten, gesprekken en gegevensdiensten dalen sterk vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli kost het versturen van een tekstbericht vanuit een andere EU-lidstaat nog hoogstens 0,11 euro, tegenover 0,28 euro nu. De tijd dat consumenten die een foto of een film op hun mobiele telefoon downloaden terwijl ze zich in een andere EU-lidstaat bevonden (roaming), zich aan een schokkende factuur mochten verwachten, is voorbij. De voltallige zitting van het Europees Parlement in Straatsburg heeft vandaag met grote meerderheid de nieuwe EU-regels voor sms- en gegevensroaming, die de Europese Commissie in september 2008 had voorgesteld (IP/08/1386), goedgekeurd. Het Parlement heeft ook gestemd voor verdere dalingen van de roamingprijs voor mobiele telefoongesprekken vanuit een andere EU-lidstaat. De maximumprijs voor een oproep met een mobiele telefoon vanuit een andere lidstaat zal geleidelijk dalen van 0,46 euro per minuut tot 0,35 euro per minuut tegen juli 2011; de maximumprijs voor het ontvangen van mobiele telefoongesprekken in het buitenland zal dalen van de huidige 0,22 euro per minuut tot 0,11 euro per minuut.

De mobiele telefoonoperatoren worden ook verplicht om roaminggesprekken vanaf uiterlijk de 31ste seconde per seconde te factureren, waarmee een einde wordt gesteld aan de huidige praktijken waarbij de consumenten tot 24% te veel betalen. Aangezien de Raad van telecommunicatieministers van de EU al heeft aangegeven akkoord te gaan met de nieuwe roamingregels, maakt de stemming die vandaag in het Europees Parlement plaatsvond het mogelijk om de nieuwe regels nog net op tijd voor de zomervakantie in werking te laten treden. Naar verwachting zullen Europese consumenten tot 60% besparen op de kosten van het gebruik van hun mobiele telefoon in andere EU-lidstaten.


"Ik ben verheugd dat het Europees Parlement vandaag zijn steun heeft verleend aan het voorstel van de Commissie om één telecommunicatiemarkt voor alle Europeanen tot stand te brengen, ongeacht of ze als toerist of als zakenreiziger naar een andere lidstaat reizen", verklaarde José Manuel Barroso , voorzitter van de Europese Commissie. "Deze stemming maakt van Europa het meest aantrekkelijke continent voor mobiele telefoongebruikers. Ik verwacht dat dit zich snel zal vertalen in een nog sterkere groei van mobiele gegevensdiensten in de EU."

"Met de stemming van vandaag wordt definitief een punt gezet achter de schandalige overfacturering van roamingkosten in Europa", verklaarde Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie. "Dankzij de sterke steun van het Europees Parlement en de Raad zijn we erin geslaagd de nieuwe roamingregels in een recordtijd van slechts zeven maanden goed te keuren, nog net op tijd dus voor de zomervakantie. De Europese burgers zullen dus weldra kunnen zien wat de interne markt zonder binnengrenzen betekent voor hun telefoonfactuur."

"In deze moeilijke economische tijden is het versterken van de koopkracht van de consumenten een krachtig instrument dat een snel herstel in de hand kan werken", aldus commissaris voor consumentenzaken Meglena Kuneva. "De stemming van vandaag geeft dus meer macht aan de consumenten en zal de marktopname van mobiele telefonie in Europa bevorderen."

De belangrijkste gevolgen van de nieuwe EU-roamingregels die vandaag door het Parlement zijn goedgekeurd:

Voortaan mag een maximumprijs van slechts 0,11 euro (exclusief btw) in rekening worden gebracht voor het versturen van een tekstbericht vanuit het buitenland, tegenover 0,28 euro nu (met uitschieters van 0,35 euro per geroamde sms in Nederland en Portugal).


De tarieven voor gegevensroaming (surfen op het internet of films downloaden met een mobiele telefoon vanuit het buitenland) zullen aanzienlijk dalen: er wordt een maximumprijs van 1 euro per gedownloade megabyte ingevoerd, in vergelijking met een gemiddelde prijs van 1,68 euro per megabyte nu, met uitschieters in Ierland (6,82 euro), Griekenland (5,30 euro) en Estland (5,10 euro). Deze maximumprijs daalt in 2010 tot 0,80 euro en in 2011 tot 0,50 euro.

De consumenten kunnen ervoor kiezen de verbinding te verbreken zodra de factuur 50 euro bereikt, en worden dus beschermd tegen torenhoge facturen, tenzij ze natuurlijk voor een hoger bedrag kiezen. De operators hebben tot maart 2010 om deze transparantiemaatregelen in de praktijk te brengen. Onlangs nog kreeg een Duitse consument die een tv-programma had gedownload toen hij zich in Frankrijk bevond, een factuur van 46 000 euro.

Een verdere beperking van de maximumprijzen voor roaminggesprekken. Deze prijzen, die nu 0,46 euro voor oproepen en 0,22 euro voor ontvangen gesprekken bedragen, zullen vanaf 1 juli 2009 dalen tot 0,43 euro voor oproepen en 0,19 euro voor ontvangen gesprekken, vanaf 1 juli 2010 tot 0,39 euro en 0,15 euro, en vanaf 1 juli 2011 tot 0,35 euro en 0,11 euro (prijzen per minuut, exclusief btw).

Facturering per seconde vanaf de 31ste seconde voor geroamde oproepen en vanaf de 1ste seconde voor oproepen die in het buitenland worden ontvangen. Nu betalen de consumenten ongeveer 20% meer dan de werkelijke tijdsduur van de gemaakte of ontvangen oproepen.

Na de stemming van vandaag in het Europees Parlement wordt de nieuwe EU-roamingverordening vanaf 1 juli 2009 rechtstreeks toepasselijk in alle 27 EU-lidstaten.

De nieuwe roamingregels, die een aanvulling vormen op een eerste EU-verordening inzake gespreksroaming uit 2007 (IP/07/870), is van toepassing tot de zomer van 2012. Het Europees Parlement heeft de Commissie verzocht tegen de zomer van 2010 opnieuw verslag uit te brengen over de werking van de nieuwe regels. De Commissie kan dan, indien nodig, nieuwe regels voorstellen tegen eind juni 2011. "De EU zal de ontwikkeling van de roamingmarkt in de komende drie jaar op de voet volgen", verklaarde commissaris Reding. "Ik hoop van harte dat de mobiele telefoonsector deze boodschap begrijpt. De bal ligt nu in hun kamp; het is aan hen om te tonen dat gezonde concurrentie op de roamingmarkt mogelijk is. Het beste bewijs hiervan zou worden geleverd indien snel aantrekkelijke pakketten voor gespreks- en gegevensroaming op de markt zouden verschijnen.”

Achtergrond :

Sinds het aantreden van de huidige Europese Commissie is het gebruik van mobiele telefonie in de EU toegenomen van 84,6 tot 119% van de bevolking (IP/09/473).

De EU-telecommunicatiemarkt telt 500 miljoen potentiële gebruikers van vaste en mobiele telefonie, breedbandinternet en mobiele gegevensdiensten. Om structurele problemen van concurrentie en samenhangende regelgeving op deze markt op te lossen en nieuwe investeringen aan te moedigen, zal het Europees Parlement tijdens zijn plenaire zitting van mei naar verwachting stemmen over een belangrijke hervorming van de EU-telecommunicatieregels, op basis van het initiatief dat in november 2007 door de Commissie is genomen (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). De nieuwe regels voorzien in de oprichting van een Europese regelgevende instantie voor de telecommunicatiesector, "BEREC" genaamd (Body of European Regulators for Electronic Communications), tegen januari 2010.

De EU-roamingwebsite geeft een overzicht van de huidige roamingtarieven per EU-lidstaat:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?