AA
Mogelijke sloop van woningen in Oost-Jeruzalem

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

De EU is er ernstig bezorgd over dat circa 90 woningen in de wijk Al-Bustan/Silwan, vlak bij de Oude Stad in Oost-Jeruzalem, met sloop bedreigd worden.

Wordt de sloop uitgevoerd, dan worden meer dan 1000 Palestijnen dakloos in hetgeen de grootste vernieling van Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem zou zijn sedert 1967.

De EU herinnert Israël aan zijn verplichtingen in het kader van de routekaart en het internationaal recht. De sloop van woningen in dit gevoelige gebied vormt een bedreiging voor de levensvatbaarheid van een alomvattende, rechtvaardige en duurzame regeling in overeenstemming met het internationaal recht.

De EU spoort de Israëlische autoriteiten ertoe aan de sloop van Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem te verhinderen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?