AA
Financieringsgids voor migratie en asiel

De Europese Unie staat momenteel voor een migratie-uitdaging, waarbij tal van vluchtelingen, asielzoekers en migranten onderdak en een beter leven in de EU zoeken. De Groenen hebben steeds benadrukt dat het noodzakelijk is om de diepere oorzaken van migratie en de redenen waarom mensen ervoor kiezen hun thuisland te ontvluchten aan
te pakken, en niet de migranten zelf te straffen. Daarnaast blijven wij aandringen bij de EU en haar lidstaten om meer inspanningen te ondernemen om de mensenrechten van degenen die naar de EU komen te beschermen en de eerlijke behandeling na hun aankomst te garanderen. Het gebrek aan solidariteit tussen lidstaten hieromtrent is bijzonder
betreurenswaardig. Wij zullen dan ook alle politieke en praktische middelen te onzer beschikking blijven aanwenden om te zorgen dat de EU recht doet aan de waarden waarop ze is gegrondvest.

De Unie heeft middelen vrijgemaakt om diegenen die migranten en vluchtelingen helpen rechtstreeks te ondersteunen. Hoewel deze fondsen niet bedoeld zijn om het tekort aan nationale financiering te compenseren, kunnen ze de middelen aanvullen van diegenen die zich inzetten voor de sociale inclusie en integratie van migranten en vluchtelingen in de Europese Unie. Wij achten het belangrijk een overzicht te geven van de door de EU aangeboden financiële steun voor lokale en regionale actoren die werken met migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Deze gids vermeldt alle relevante financieringsmogelijkheden van de EU en biedt praktische informatie voor wie gebruik wil maken van de EU-fondsen.

Bijzondere aandacht gaat in de gids naar projecten die integratie aanmoedigen, sociale inclusie versterken en een betere levenskwaliteit voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers bevorderen. Wij willen in de eerste plaats alle ngo’s, lokale en regionale adviseurs en Groene actoren bedanken, alsook onze vele partners ter plaatse, voor hun inspanningen om in de behoeften van de migranten, vluchtelingen en asielzoekers te voorzien en van deze wereld een betere plek te maken.

Download de gids hier.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?