AA
Europees Parlement erkent dat de fusie tussen Bayer en Monsanto een ongezonde ontwikkeling is

De fusie tussen twee agrochemische multinationals Monsanto en Bayer is om verschillende redenen een zeer ongezonde ontwikkeling, en dat erkent nu ook een meerderheid van het Europees parlement. In het kader van het jaarverslag over concurrentiebeleid werd vandaag in de plenaire vergadering een paragraaf van de Groene fractie goedgekeurd die stelt dat  het EP “zeer bezorgd is over de goedkeuring van de Bayer-Monsanto fusie” omdat “die de reeds zeer vergaande concentratie van de agrobusiness sector nog versterkt, en een overgang van een chemisch afhankelijke landbouw naar een echt duurzame landbouw onmogelijk maakt” .
   
Het EP vraagt daarom om een herziening van de Europese mededingingswetgeving of concurrentiebeleid en dringt er bij de Europese Commissie op aan om bij de evaluatie van fusies in de landbouwsector niet alleen te kijken naar wat zo’n fusie betekent voor prijzen, innovatie en marktconcentratie, maar ook de volledige sociale gevolgen van dergelijke fusies mee te nemen bij de beoordeling alsook de gevolgen voor milieubescherming én internationale verplichtingen aangaande de biodiversiteit (Cartagena Protocol). Ik zal het amendement vandaag nog naar de bevoegde Europees commissaris Vestager sturen met vraag om reactie!   

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?