AA
De Groenen/EVA roepen de Raad van Europa op om de Roemeense regering beter op te volgen

Samen met enkele groene collega’s ondertekende ik een brief van het Europees Parlement gericht aan de Secretaris Generaal van de Raad van Europa, Drh. Thorbjørn Jagland, en aan de GRECO (Group of States against Corruption van de Raad van Europa), onder leiding van Dhr. Gianluca Esposito. We zijn bezorgd over de recente pogingen van de Roemeense regering om corruptie minder strafbaar temaken en de interne regels omtrent belangenvermenging te verzwakken.

De brief roept GRECO, die de Roemeense inspanningen op vlak van anti-corruptie onderzoekt, op om concrete actie te ondernemen en betrokken Europarlementsleden te ontmoeten.

In de brief klagen de leden aan dat de Europese Commissie oorverdovend stil blijft als het over het indijken van de corruptie gaat in de EU lidstaten. Getuige daarvan is het niet publiceren van het tweejaarlijks voortgangsrapport over corruptie.

Wat willen de Groenen/EVA verder ondernemen?

1. We blijven het burgerprotest steunen en zullen de ontwikkelingen in Roemenië op de voet volgen, zodat de anti-corruptiestandaarden niet verlagen op het moment dat de aandacht weg is.

2. We roepen Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie en belast met transparantie en de rechtstaat, op tijdens een vergadering van de parlementaire commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees parlement (LIBE) toe te lichten waarom de Europese Commissie uitblijft met de publicatie van het voortgangsrapport rond anti-corruptie.

3. We dringen aan op een opvolgingsdebat in de LIBE-commissie, en hopen dat dit leidt tot een heuse fact finding mission

4. We trachten de Secretaris Generaal van de GRECO te ontmoeten en samen te kijken welke volgende stappen nodig zijn.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?