AA
Blauwe groei: de Commissie presenteert de vooruitzichten voor duurzame groei in de mariene en maritieme sector

Om door de crisis te raken, moeten alle sectoren van de Europese economie hun steentje bijdragen. Vandaag heeft de Europese Commissie in haar mededeling over "blauwe groei" veelbelovende vooruitzichten gepresenteerd voor economische groei en werkgelegenheid in de mariene en maritieme sector. Deze sectoren verschaffen werkgelegenheid aan 5,4 miljoen mensen en vertegenwoordigen een bruto toegevoegde waarde van ongeveer 500 miljard euro. Dit zal tegen 2020 toenemen tot 7 miljoen arbeidsplaatsen en bijna 600 miljard euro. Om dit potentieel te verwezenlijken, heeft de Commissie bepaald dat hinderpalen voor de groei uit de weg moeten worden geruimd en dat slimme oplossingen moeten worden toegepast om een boost te geven aan nieuwe sectoren. Door onderzoek en innovatie in de mariene sector te stimuleren, innoverende kmo's te ondersteunen, ervoor te zorgen dat de behoefte aan vaardigheden wordt ingevuld en innoverende producten en oplossingen te bevorderen, kan Europa het onaangeboorde potentieel in de blauwe economie benutten en tegelijk de biodiversiteit in stand houden en het milieu beschermen. In traditionele sectoren zoals maritiem vervoer en maritiem en kusttoerisme zal de concurrentiekracht toenemen. Groeiende en ontluikende sectoren, zoals hernieuwbare oceaanenergie en blauwe biotechnologie, kunnen een cruciale rol spelen in het creëren van werkgelegenheid, schonere energie en meer producten en diensten.

Deze mededeling geeft de aanzet tot een proces dat de blauwe economie stevig op de agenda van de lidstaten, de regio's het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld moet plaatsen. In de mededeling wordt beschreven hoe de blauwe economie nu al wordt ondersteund door beleidsmaatregelen van de lidstaten en de EU. Vervolgens worden in de mededeling vijf specifieke gebieden met veel groeipotentieel vermeld, die nog eens extra kunnen worden gestimuleerd door gerichte maatregelen: i) maritiem en kusttoerisme en cruises, ii) blauwe energie, iii) delfstoffen op zee, iv) aquacultuur en v) blauwe biotechnologie.

In de nabije toekomst zal de Commissie een reeks initiatieven nemen om het groeipotentieel in deze domeinen te onderzoeken en te ontwikkelen, waaronder mededelingen over maritiem en kusttoerisme, oceaanenergie, blauwe biotechnologie en winnen van delfstoffen op zee; de Commissie zal ook strategische richtsnoeren voor aquacultuur opstellen. Al deze initiatieven worden genomen in overleg met de lidstaten en de belanghebbenden.

Commissaris voor Maritieme zaken en visserij, Maria Damanaki, zei hierover het volgende: "Alle domeinen van de Europese economie zijn belangrijk om ons door deze moeilijke periode te helpen. De 'blauwe economie' biedt mogelijkheden voor duurzame economische groei, zowel in gevestigde als in ontluikende mariene en maritieme sectoren. Deze sectoren worden gekenmerkt door innovatie, ondernemingszin en dynamiek. Bij blauwe groei gaat het erom dat iedereen – van de instellingen en lidstaten over de regio's tot de kmo's – inspanningen levert om de huidige problemen te overwinnen en op de meest productieve en duurzame wijze gebruik te maken van wat onze zeeën en kusten te bieden hebben."

Achtergrond

Blauwe groei is de bijdrage van het geïntegreerd maritiem beleid van de EU tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Op basis van haar studie over blauwe groei heeft de Commissie een uitgebreid beeld geschetst van de omvang van de mariene en maritieme sectoren in Europa en de werkgelegenheid in deze sectoren. Zij heeft ook bekeken in welke richting deze sectoren in de komende jaren waarschijnlijk zullen evolueren en op welke domeinen er potentieel is voor innovatie en nieuwe arbeidsplaatsen.

De conclusie van de studie luidde dat het maritiem en kusttoerisme de grootste maritieme sector is wat betreft de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid en naar verwachting met 2 tot 3 % zal groeien tegen 2020, terwijl in de cruisesector waarschijnlijk 100 000 nieuwe jobs zullen worden gecreëerd tegen 2020, in vergelijking met 2010. Aangezien de wereldwijd geïnstalleerde capaciteit voor oceaanenergie in de nabije toekomst naar verwachting elk jaar zal verdubbelen, zullen de kosten voor de commercialisering van golf- en getijdentechnologie dalen. Volgens ramingen zal de mondiale jaarlijkse omzet van de winning van delfstoffen op zee van nagenoeg niets toenemen tot 5 miljard euro in de komende tien jaar, en tot 10 miljard euro in 2030. Als de aquacultuur in de EU even snel kan groeien als daarbuiten, kan dit bijdragen tot een gezond dieet. In het volgende decennium kan de sector blauwe biotechnologie een leverancier worden van massaproducten, zoals cosmetica, voedingsmiddelen, geneesmiddelen, chemische producten en biobrandstoffen.

De mededeling inzake blauwe groei wordt een van de belangrijkste punten op de agenda van de Ministeriele Conferentie van Cyprus over het geïntegreerd maritiem beleid, die op 8 oktober 2012 wordt gehouden in Limassol.

Voortgangsverslag over het geïntegreerd maritiem beleid

De Commissie heeft vandaag ook een afzonderlijk verslag vastgesteld waarin zij de stand van zaken opmaakt betreffende de voortgang die geboekt is bij de tenuitvoerlegging van het geïntegreerd maritiem beleid van 2007 en waarin zij alle initiatieven opsomt die zij heeft genomen om duurzame maritieme groei te ondersteunen. Al sinds de vaststelling van het geïntegreerd maritiem beleid wordt gestreefd naar een verbetering van de duurzame ontwikkeling van de Europese maritieme economie door alle maritieme spelers over de verschillende sectoren en grenzen heen beter te doen samenwerken.

Nadere informatie:

Informatie over blauwe groei op de website van het DG MARE

Het voortgangsverslag over het geïntegreerd maritiem beleid

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?