AA
Barroso wil wereldproblemen op duurzame wijze aanpakken

Voorzitter Barroso op de G8-top in Italië 8-10 juli 2009: Samen de wereldproblemen op duurzame wijze aanpakken

Voorzitter Barroso zal voor de vijfde keer de Commissie vertegenwoordigen op de top van de G8, die dit jaar onder Italiaans voorzitterschap in L’Aquila (Italië) plaatsvindt. De leiders van de G8 zullen het met name hebben over de wereldeconomie, waaronder handel, klimaatverandering en energie, de ontwikkeling van Afrika en voedselzekerheid.

Samen met Zweden, thans voorzitter van de Europese Raad, de vier Europese G8-leden (Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk), alsook de Verenigde Staten, Rusland, Canada en Japan, zal Barroso met aandrang pleiten voor een gecoördineerde internationale respons op de gezamenlijke problemen in verband met de economische en financiële crisis, de handel, de klimaatverandering en energie, de ontwikkeling van Afrika en voedselzekerheid.

Voorzitter Barroso: “De top van de G8 valt dit jaar in een bijzonder moeilijke periode. Europa heeft het voortouw genomen bij de aanpak van problemen zoals het toezicht op de financiële markten, duurzaam klimaatbeleid en de wereldhandel. Deze top vormt de gelegenheid om onze inzet te bevestigen en nieuwe verbintenissen aan te gaan. We moeten het mondiale financiële stelsel snel hervormen. We moeten daadkrachtig optreden om de klimaatverandering tegen te gaan en we moeten onze verbintenissen jegens de armsten in de wereld opnieuw bevestigen en nakomen."

Verwacht wordt zowel binnen de G8 als in het forum van economisch sterkste landen uitgebreid zal worden gesproken over klimaatverandering. Barroso zal de nadruk leggen op de rol van de wetenschap en op de noodzaak om de temperatuurstijging tot maximaal twee graden te beperken. Hij zal ook oproepen tot bekrachtiging van de doelstelling om de emissies wereldwijd met 50% terug te dringen. Daarnaast moeten alle industrielanden bereid zijn om hun emissies in diezelfde periode met tenminste 80% terug te dringen en op middellange termijn al aanzienlijke vooruitgang te boeken op dit vlak. Alle industrielanden moeten zich hiervoor in gelijke mate inspannen. Dit zou de bereidheid van belangrijke opkomende economieën moeten vergroten om hun emissies gezamenlijk sterker te beperken. Barroso zal ook wijzen op de economische kansen van een koolstofarme economie.

Inzake de wereldeconomie zal Barroso de G8 oproepen een duidelijk signaal te geven dat in tijden van economische crisis weerstand moet worden geboden aan protectionistische druk in de handels- en investeringsrelaties. Gezien de grote sociale gevolgen van de huidige crisis zal hij alle regeringen ertoe oproepen de belangen van de burger voorop te stellen en sociaal en werkgelegenheidsbeleid te formuleren waarmee mensen en werkgelegenheid worden beschermd met het oog op economisch herstel en een nieuw en rechtvaardig mondiaal kader. Barroso zal in L'Aquila ook pleiten voor een nieuwe impuls voor de afronding van de ontwikkelingsagenda van Doha op zo kort mogelijke termijn.

Ten slotte zal hij wijzen op het nog altijd actuele thema van de mondiale voedselzekerheid. Sinds de vorige G8-top heeft de Commissie in dit verband de Voedselfaciliteit voor 1 miljard euro ingesteld en is zij begonnen met de uitvoering daarvan. Hij verheugt zich over het feit dat de G8-partners opnieuw aandacht hebben voor dit grote probleem.

De leiders van de G8 zijn vastbesloten om de dialoog met de partners wereldwijd te ontwikkelen en tot een integraal en belangrijk onderdeel van de top te maken. Hierbij zal ook een brug worden geslagen naar andere lopende processen, met name de klimaatonderhandelingen van de VN en de G20.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?