AA
Bananenhandel: Commissie stelt maatregelenpakket voor om concurrentievermogen ACS-producenten te ondersteunen

Gisteren heeft de Commissie een maatregelenpakket voor een bedrag van 190 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van de bananenexporteurs uit de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS‑landen). Het voorstel maakt deel uit van de historische overeenkomst van Genève over de handel in bananen. De EU heeft dit akkoord met de landen van Latijns-Amerika en de VS in december 2009 gesloten, waardoor een eind kwam aan vijftien jaar geschillen over de bananenhandel. Het akkoord verlaagt ook het tarief dat de EU toepast op de bananeninvoer uit Latijns‑Amerika. De huidige maatregelen moeten de ACS‑bananenuitvoerders helpen zich aan deze nieuwe handelsvoorwaarden aan te passen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden in de verschillende landen. De maatregelen zijn gericht op drie doelstellingen: versterking van het concurrentievermogen van de bananensector, bevordering van economische diversificatie en aanpakken van de bredere sociale, economische en ecologische gevolgen.

Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs verklaarde: " Deze maatregelen zullen de ACS-landen helpen zich aan de nieuwe realiteit van de handelsregeling voor bananen aan te passen. De Commissie heeft zich ertoe verbonden de ACS-landen ten volle te steunen bij het bevorderen van hun efficiënte inschakeling in de wereldeconomie, met eerbiediging van de internationale handelsregels. Door dit pakket wordt die verbintenis ten uitvoer gelegd."

Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht zei: " De overeenkomst van Genève betreffende bananen heeft voor alle betrokkenen het best mogelijke resultaat opgeleverd. Zij garandeert de ACS-producenten preferentiële toegang tot de EU-markt, beslecht langdurige handelsgeschillen en creëert stabiliteit voor de bananensector, wat inspeelt op de wensen van potentiële investeerders. Vandaag heeft de Commissie uitvoering gegeven aan haar belofte om substantiële financiële steun voor te stellen om de ACS-bananenexporterende landen te helpen bij hun aanpassing."

EU-steun voor producenten uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan voortgezet

In december 2009 heeft de EU zich akkoord verklaard om haar invoertarief voor bananen uit Latijns-Amerika geleidelijk te verlagen van 176 naar 114 euro per ton. In antwoord daarop hebben de VS ermee ingestemd een eind te maken aan het geschil met de EU in het kader van de WTO. Met die twee overeenkomsten is een punt gezet achter jaren van langdurige en ingewikkelde onderhandelingen. Tegelijkertijd heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een maatregelenpakket van 190 miljoen euro om de ACS-bananenexporteurs te ondersteunen. Het voorstel betreft de tien grootste ACS-bananenexporterende landen: Belize, Kameroen, Ivoorkust, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ghana, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines en Suriname. Het voorstel voorziet dat de middelen afkomstig zijn van de EU-begroting. De begeleidende maatregelen voor 190 miljoen euro ten gunste van de bananensector bestrijken de periode 2010-2013 en komen bovenop de ontwikkelingshulp uit het Europees Ontwikkelingsfonds.

De maatregelen omvatten financiële steun voor: investeringen in de verbetering van het concurrentievermogen; economische diversificatie; het aanpakken van de bredere sociale, economische en ecologische gevolgen.

De aanpassing van de begunstigde landen zal niet overal identiek verlopen, afhankelijk van het belang van de bananensector en hun aanpassingsvermogen. Sommige landen zullen dankzij extra inspanningen concurrerend kunnen blijven en andere zullen andere oplossingen moeten kiezen. De eigenlijke maatregelen zullen per land worden omschreven en door de ACS-landen worden uitgewerkt in coördinatie met de EU en in het kader van de bredere landbouw- en ontwikkelingsstrategieën.

Bovendien zullen de ACS-bananenexporterende landen hun rechten- en contingentvrije toegang tot de EU blijven behouden op grond van afzonderlijke handels- en ontwikkelingsovereenkomsten, de zogenoemde economische partnerschapsovereenkomsten. De Commissie zal nu haar voorstel indienen bij de besluitvormingsorganen van de EU: de Raad en het Europees Parlement.

Volledige tekst van de mededeling en het verordeningsvoorstel :

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Zie ook

Referenties IP/09/1938; MEMO/09/557

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?