Persberichten

AA
Vlaanderen moet zich aansluiten bij duizenden GGO-vrije regio's in Europa

Groen roept Vlaanderen via een voorstel tot resolutie op om te kiezen voor een landbouwmodel met een ecologisch en sociaal rechtvaardig toekomstperspectief. Daarom moet Vlaanderen zich aansluiten bij de ruim 4000 Europese regio's en gemeenten die zichzelf vrij verklaarden van genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's). De resolutie wordt ingediend op woensdag 5 september, wanneer in het Europees parlement de conferentie plaatsvindt van de Europese GGO-vrije regio’s. Deze conferentie – mede georganiseerd door Groen Europarlementslid Bart Staes – anticipeert op de Europese ontwerprichtlijn, die ook voorziet in de oprichting van GGO-vrije regio’s.

Staes: “Zes jaar na de eerste conferentie rond GGO-vrije regio's in Berlijn, is de beweging van boeren, consumenten en milieuorganisaties sterker dan ooit. De toetreding tot dit netwerk door Duitse deelstaten als Thuringen, Noordrijn-Westfalen en weldra Baden Württemberg toont de trend aan. Dit netwerk, dat samen met de Europese groene fractie in het EP de zevende Europese conferentie organiseert (1), is een uiting van de wil tot autonomie en zelfbeschikking van lokale gemeenschappen en regio's.“

Hoewel een meerderheid van Europese burgers al jarenlang aangeeft dat ze liever geen GGO-voedsel eet, blijven de Europese lidstaten onderling verdeeld over het al dan niet toelaten van GGO's op hun grondgebied. De centrale thema's van de conferentie deze week, zijn dan ook het recht van lidstaten om ggo's van hun grondgebied te weren, de falende risicoanalyse door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA), wetgeving rond zaden en de import van GGO-soja als diervoeder, in relatie tot de Europese landbouwhervorming.

In de aanloop naar deze conferentie neemt Groen ook in het Vlaamse parlement initiatieven om in Vlaanderen de vrijzetting van GGO's in de natuur te voorkomen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters: “Net als in de rest van Europa is er ook in België geen eensgezindheid tussen de gewesten over het toelaten van GGO's. In tegenstelling tot Wallonië en Brussel wordt in Vlaanderen de poort naar de teelt van GGO's wagenwijd open gezet. In een voorstel van resolutie roepen we Vlaanderen op zich aan te sluiten bij de GGO-vrije regio’s en het handvest van Firenze mee te ondertekenen. Daardoor kan Vlaanderen zich engageren om de traditionele en biologische teeltmethoden te beschermen, de biodiversiteit te waarborgen en de zaaizaden, die bestemd zijn voor traditionele en biologische teelt, voor GGO-besmetting te behoeden”.

Groen roept Vlaanderen op om te kiezen voor een landbouwmodel met een ecologisch en sociaal rechtvaardig toekomstperspectief. Grootschalige landpacht in het Zuiden, GGO-monopolies en biobrandstoffen hypothekeren de toekomstkansen voor een meer duurzame landbouw en maken de familiale landbouwbedrijven volledig afhankelijk van de multinationals. Ook Vlaanderen moet zich engageren voor een duurzaam landbouwmodel en meer wetenschappelijk onderzoek rond agro-ecologie om de toenemende vraag naar kwaliteitsvol voedsel te kunnen beantwoorden.

(1): "GMO-free Europe 2012" op woensdag 5 september van 9:00 tot 18:00 uur. Europees Parlement , zaal JAN6Q2.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?