Persberichten

AA
Klimaatbescherming mag geen voetnoot worden voor Europa


Op 9 mei komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders samen in Sibiu (Roemenië) om de toekomst van Europa te bespreken. Er zullen  een tiental concrete werkpunten voor de toekomst van Europa naar voren worden geschoven. “Het is opvallend dat in de voorlopige versie van de verklaring klimaatverandering slechts als allerlaatste werkpunt wordt vermeld.”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen. “Het lijkt erop dat de staatshoofden nog altijd niet begrijpen hoe urgent de situatie is. Ze negeren daarmee niet alleen de duizenden jongeren die de afgelopen maanden op straat zijn gekomen, maar ook de wetenschappelijke consensus. Men zet de toekomst van de mensheid op het spel. Dat is onverantwoord.”

Staes: “De strijd tegen klimaatverandering moet een centrale rol in het Europees beleid. De Europese Unie moet haar ambitieniveau inzake klimaat duidelijk krachtiger vertalen en een voorbeeld vormen voor een ambitieus en wereldwijd klimaatactieplan.”

“De belofte om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs is een lege doos als de overheden de strijd tegen klimaatverandering niet serieus nemen”
, vervolgt Petra de Sutter, Europees lijsttrekker voor Groen. “We moeten de klimaatdoelstellingen voor 2030 aanscherpen. Het subsidiëren van fossiele brandstoffen moet stoppen. Vervuilers moeten de rekening gepresenteerd krijgen. Daarbij denken we ook aan de luchtvaart, het maritiem transport en het militair-industrieel complex. Helaas ontbreekt opnieuw de politieke wil. De staatshoofden en regeringsleiders zouden deze top nochtans moeten aangrijpen om zich eindelijk te verbinden aan stevige klimaatactie.”

De Sutter: “In Europa loopt één op vier Europeanen het risico op sociale uitsluiting of armoede. Niemand heeft een boodschap aan dergelijke nietszeggende Europese toppen als ook dat probleem niet centraal wordt gesteld. We hebben nood aan politici die de moed hebben echte verandering teweeg te brengen in Europa.”

“De groenen willen een degelijk minimuminkomen in álle Europese lidstaten. We willen een beleid dat de werkloosheid tot een minimum beperkt. Groenen willen een eerlijk belastingsysteem waarbij de belastingdruk niet eenzijdig op de rug van de modale werknemer terechtkomt. Grote vermogens en de multinationals moeten eerlijk bijdragen om zo de belastingsdruk druk op Jan Modaal drastisch te verminderen. Net op deze belangrijke punten blijft de Raad van Ministers steeds in gebreke. Er is nood aan een rechtvaardig Europees belastingsbeleid en een effectieve strijd tegen belastingsfraude en -ontwijking. Het zou veel effectiever zijn voor de Europese burgers als de Europese Raad een sterk akkoord voorstelt in plaats van holle frasen en plechtige verklaringen. Aan mooie schijn is op het einde van de rit niemand gebaat.”
, aldus de Sutter.

Achtergrond

De prioriteiten van de groene fractie in het Europees parlement inzake klimaat kunt u hier terugvinden.
De voorstellen wat betreft een sociaal Europa kunt u hier terugvinden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?