Persberichten

AA
Vlaanderen dreigt afspraak met de toekomst te missen

Vlaanderen mist visie op toekomstgericht energiegebied

Bij de oprichting van het nieuwe internationale agentschap voor duurzame energie (IRENA) afgelopen maandag in het Duitse Bonn, hielden de Vlaamse en Belgische regeringen zich afzijdig. "Gezien de urgentie van het energieprobleem én de al even grote urgentie van de strijd tegen klimaatverandering, getuigt dit van een schaamteloos gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij de regerende politici," aldus Vlaams parlementslid Eloi Glorieux en Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

Door net als vijftig landen waaronder Duitsland, Denemarken en Spanje wél een steunende handtekening te zetten bij de oprichtingsakte van het International Renewable Energy Agency (IRENA) had Vlaanderen kunnen intekenen op een nieuwe bladzijde in de geschiedenis. Helaas putte Vlaams minister van Energie Hilde Crevits zich uit in zielloze en niet terzake doende excuses om zich afzijdig te houden. De Vlaamse regering laat zich andermaal van haar minst duurzame en meest kortzichtige kant zien.

Als er één bewijs is dat ook Vlaanderen en België een voordeel zouden kunnen hebben van IRENA is het dat ons land achterloopt als het gaat om hernieuwbare energie. Dat zal ons land in vele opzichten opbreken zo gauw de olie en gasprijzen verder de hoogte in gaan. Nauwe betrokkenheid zou de ontwikkeling en productie van innovatieve technieken zoals bij IMEC en daarmee nieuwe werkgelegenheid een steuntje in de rug kunnen geven. Het is dit intekenen op een toekomst van energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen, die intussen ook volmondig door het Witte Huis wordt erkend.

Vlaams parlementslid Eloi Glorieux (Groen!): "De lancering van IRENA is een vitale stap om de know-how en verspreiding van hernieuwbare energie bronnen wereldwijd te bevorderen. IRENA zal ook leiden tot meer investeringen in toegepast onderzoek." Volgens Glorieux heeft de Vlaamse regering last van een misplaatst provincialisme.

Crevits stelt immers dat er al een Internationaal Energieagentschap (IEA) is en wil overlapping voorkomen. Crevits is duidelijk beïnvloed door de lobby van bestaande energiereuzen als Electrabel. De Deense minister van Energie Hans Jorgen Koch verklaarde dat "het IEA gedurende tien jaar de competitiviteit van hernieuwbare energiebronnen heeft onderschat. Alleen OESO-lidstaten kunnen lid zijn, en maar twee procent van het budget gaat naar hernieuwbare energie." Koch stelde terecht dat we IRENA dus duidelijk nodig hebben.

Staes: "Net nu Europa - vijftig jaar na ondertekening van het Euratom-verdrag ter promotie van kernenergie - opnieuw initiatieven ontplooit om geschiedenis te schrijven, laat Vlaanderen zijn oren hangen. De Vlaamse regering kiest laf voor de status quo en voor een politiek veilige maar ecologisch desastreuze optie van kernenergie. Dat is oude politiek waar men ook in de Verenigde Staten van aan het terugkomen is."

Glorieux: "Het is echt hemeltergend dat Vlaanderen via het programma Vlaanderen in Actie (VIA) wel verder wil investeren in de ontwikkeling van kernenergie en tegelijkertijd weigert mee in te stappen in een beloftevol agentschap dat inzet op hernieuwbare energiebronnen van de toekomst. Kernenergie is een valse belofte: het is niet CO2-neutraal, uranium raakt op en het afvalprobleem is gigantisch." En toch steekt Europa al jaren miljarden in kernenergie en een peulschil in duurzame energiebronnen. Daarmee een self fulfilling prophecy scheppend.

Volgens Staes moet Europa zelfs een stap verder gaan. De Europese groenen pleiten naar analogie van het EGKS-verdrag en het Euratom-verdrag voor een verdrag genaamd ‘European Community for Renewable Energies’ (Europese Gemeenschap voor Hernieuwbare Energie’). "Dit zou naast duurzaamheid en het bereiken van de afgesproken klimaatdoelstellingen, ook kunnen leiden tot een meer geharmoniseerde, Europese energiepolitiek," aldus Staes.

Staes: "Europa heeft echt alles te winnen bij een actieve en internationale rol om duurzame energie te ontwikkelen. Dit zal meteen ook de eigen energiemix verbeteren, jobs creëren en ons minder kwetsbaar maken voor leveranciers als Rusland."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?