Persberichten

AA
Visserij: EU-ministers zwakken verbod op teruggooien bijvangst af

Gisteravond namen de Europese ministers van Visserij een standpunt in dat de voorstellen voor een echt duurzaam visserijbeleid uitholt. Dit staat in schril contrast met de positie die het Europees Parlement heeft ingenomen. In een historische stemming beslisten de Europarlementsleden voor het eerst voor een verbod op het overboord gooien van bijvangst. De Europese ministers willen nu dat verbod ernstig inperken en de invoering uitstellen.

De Europese visserijraad, de bijeenkomst van alle Europese visserijminister, volhardt dus in de boosheid. Het zijn immers de visserijministers die door slecht beleid en slechte politieke keuzes zorgden voor het failliet van het Europees visserijbeleid en het bijna vernietigen van vele visbestanden. Het EU visserijbeleid was gedurende decennia een rampzalige mislukking.

De cijfers spreken voor zich: sinds de laatste hervorming van het visserijbeleid in 2002 zijn de Europese vangsten gedaald met 25%, het aantal over-geëxploiteerde visbestanden is gestegen tot 70 à 90 % en het aandeel geïmporteerde vis bereikte een onthutsende 65%. Ook verdween liefst een derde van de banen in de visserijsector. Tezelfdertijd is het geld van de belastingbetaler gebruikt om vis onnodig te vernietigen en zo de prijzen hoog te houden, om visserijrechten te kopen in de wateren van ontwikkelingslanden en om sloop-subsidies te betalen aan scheepseigenaren, waarmee ze nieuwe schepen en dus overcapaciteit konden bouwen.

Groen Europarlementslid Bart Staes: "Het is onvoorstelbaar dat de visserijministers nog steeds niet verder kijken dan hun eigen economische gewin op korte termijn. Talloze vissoorten maar ook de visserijsector zijn daarvan de dupe."

De Europese visserijministers willen het verbod op het teruggooien van bijvangst uitstellen, bepaalde vissoorten uitzonderen van het verbod en bovendien toestaan dat zeven procent van de bijvangst overboord gegooid mag blijven worden. Volgens Staes kun je dus eigenlijk niet meer spreken van een verbod. Toch presenteren de EU-ministers het als een compleet verbod op bijvangst.

"Gelukkig is het niet aan de ministers om onderling te bekokstoven hoe het visserijbeleid eruit komt te zien", aldus Staes. Komende maanden onderhandelt het Europees Parlement met de Europese ministers over het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het Europees Parlement is medewetgever. Zonder instemming van de Europarlementsleden kan het Europees visserijbeleid niet gewijzigd worden.

Het standpunt van het EP is overduidelijk. Een grote meerderheid (502 – 137) van het Europees Parlement wil dat we dit destructieve beleid stoppen. Het betekent niets meer of minder dan een radicale herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Zoals bindende regels die visserijministers vanaf 2015 zullen verhinderen om nog langer quota vast te leggen op een niet duurzaam niveau. Zoals een effectief verbod op het teruggooien van onbedoeld gevangen of te kleine vis. En een verplichting voor de lidstaten om een netwerk van mariene reservaten op te richten, die bescherming bieden tegen commerciële bevissing.

Staes: "Ik roep Vlaamse minister-president Kris Peeters op zich eindelijk aan de zijde van het EP te scharen en met ons mee te vechten voor een echte en duurzame hervorming. De minister-president had gisteren alvast andere zaken aan het hoofd. Voor de zoveelste keer tekende hij afwezig en liet hij het Belgisch standpunt voorlezen door een hoge ambtenaar. En wat die man gisteren aframmelde was bepaald niet hoopgevend!"

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?