Persberichten

AA
Uitstootnorm bestelwagens te ver afgezwakt
De vandaag vastgestelde normen voor CO2-uitstoot van bestelwagens schieten zwaar tekort. Europarlementslid Bart Staes (Groen!) is teleurgesteld dat Europa weer een knieval maakt voor de Duitse auto-industrie: "De Duitse autolobby is er weer in geslaagd om het oorspronkelijke voorstel af te zwakken. Daardoor verspeelt Europa een mogelijkheid om de CO2-uitstoot aan te pakken."

De Europese Commissie stelde een uitstootnorm van 135 gram CO2 per kilometer voor. Die norm werd door een meerderheid van liberalen en conservatieven afgezwakt naar 140 gram en is na aandringen van lidstaten verder verhoogd naar 147 gram CO2 per kilometer. De Groenen stemden daarom tegen het akkoord. Staes: "Het beperken van de uitstoot van bestelwagens is niet alleen verstandig bronbeleid om de klimaatcrisis tegen te gaan, de kmo profiteert er ook van door lagere brandstofkosten."

Europa is wereldwijd de grootste producent van bestelwagens. Een strenge Europese uitstootnorm zou daarom een groot effect hebben op het terugdringen van de uitstoot van CO2. Momenteel worden veel voertuigen die gehomologeerd zijn als personenauto, zoals SUV's, ingeschreven als lichte bedrijfswagen, vaak omdat deze laatste categorie minder zwaar belast wordt of andere fiscale voordelen geniet. Staes: "Technisch is er heel veel mogelijk, maar Europa kiest nog te vaak voor het ontzien van de grote vervuilers. Dit gaat ten koste van ons klimaat en de portemonnee van de autogebruikers." Het oorspronkelijke voorstel zou zo'n tweeduizend euro per auto aan brandstof kunnen besparen en zou leiden tot veertien miljoen ton minder uitstoot in 2020.

Donderdag stemt het Europees Parlement over het vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea. Ook daar zal Europa waarschijnlijk zwakke knieën tonen. Onder druk van de Duitse automakers verlaagde Zuid-Korea haar CO2-eisen voor grote auto's. Staes: "Europa zou als voorbeeld moeten dienen voor de rest van de wereld wat betreft haar ambitieuze klimaatbeleid. In plaats daarvan wordt Europa een exportland van klimaatonvriendelijk beleid en vervuilende auto's."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?