Persberichten

AA
Paardenvleesschandaal - Fundamentele hervorming van voedselproductie nodig

Voorafgaand aan de Raadsvergadering, waarin de Europese landbouwministers het paardenvleesschandaal zullen bespreken, hebben de Groene Europarlementsleden hun eisen tot actie op het EU-niveau voorgesteld. Het schandaal toont tekortkomingen in de controleprocedures voor de voedselkwaliteit aan, maar ook tekortkomingen in de Europese wetgeving, specifiek wat het labelen van vleesproducten betreft. De fractie van Groenen/EFA roept de regeringen van de EU-lidstaten op om zowel hierover actie te ondernemen, alsook om meer fundamentele hervormingen door te voeren in ons landbouw- en dus ons voedselsysteem. Dit kadert voornamelijk in de momenteel lopende hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Op een persconferentie in het Europees Parlement, zei Bart Staes, Groen woordvoerder voor voedselkwaliteit, het volgende:
"Terwijl dit schandaal onmiddellijk bepaalde vragen naar boven brengt over de regels die van toepassing zijn, over wie verantwoordelijk is voor de controle en over het toezicht op naleving, kunnen er hierbij ook grotere vragen worden gesteld. Striktere regels and strengere handhaving kunnen misschien de schaal van de fraude en het gesjoemel verminderen, maar er zijn ook fundamentelere vragen over de aard van ons landbouwsysteem en de voedselketen, die nu beiden zeer relevant zijn in het kader van de huidige hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Bij het beperken van de risico's voor de voedselkwaliteit kan hierbij zowel gedacht worden aan relevante regels om de voedselkwaliteit te garanderen, als aan algemene maatregelen om voedselbevoorrading via korte-ketens te promoten."

"Het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau (FVO), dat de naleving van de Europese eisen en wetgeving controleert, moet versterkt worden, en dan voornamelijk haar inspectiecapaciteit om zodoende naleving te kunnen garanderen. De resultaten van het werk van het FVO moeten ook voldoende politieke navolging vinden opdat bepaalde problemen waartoe deze resultaten aanleiding kunnen geven op een gepaste manier worden behandeld en aangepakt. Dit zou moeten gebeuren via democratische controle in het Europese Parlement en de nationale parlementen."

"Daarnaast zijn er ook duidelijke tekortkomingen in de EU-wetgeving met betrekking tot informatie over ons voedsel en de labeling. We eisen van de Commissie een ambitieus voorstel tot oorsprongslabeling van zowel alle vlees als alle verwerkte vleesproducten en -ingrediënten."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?