Persberichten

AA
Kopenhagen wordt NOpenhagen

Nog nooit was de publieke en politieke druk zo hoog om een akkoord te bereiken. En wat nu ter tafel ligt is een absolute flop, niet eens het papier waard waar het op geschreven werd. En dit op het moment dat de hele wetenschappelijke wereld ons vertelt dat actie NU nodig is.

Na een onderhandelingsmarathon van twee weken wordt hoop en al ‘nota genomen’ van het politieke akkoord dat President Obama met o.m. China, India en Zuid-Afrika neerpende.
De hete hangijzers worden uitgesteld naar de volgende bijeenkomst van de COP in Mexico.

Kamerlid Tinne Vanderstraeten: “Het aanvaarden van de 2°-grens stelt niets voor als tegelijkertijd geen pad wordt uitgetekend met betrekking tot de reductie van broeikasgassen op korte, middellange en lange termijn. Duidelijke doelstellingen zijn in de tekst niet te vinden. Ook de steun voor ontwikkelingslanden is onzeker en vaag.”

Opvallender is zelfs dat Obama op het einde van de klimaattop snel een deal heeft gesloten met enkele opkomende landen, waaronder China en India. De Europese Unie mocht het van op een afstand aanschouwen. Normaal dus dat de ontwikkelingslanden deze deal verwerpen.

Europees Parlement Bart Staes: “De Europese Unie moet het heft in handen nemen en zelf verder werken aan een krachtig klimaatbeleid. Daarbij moeten al zeker de huidige 20-20-20-doelstellingen tegen 2020 ambitieuzer worden: de doelstelling moet 40% minder broeikasgassen tegen 2020 worden, zoals de klimaatwetenschappers stellen.”

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum: “Volgend jaar neemt België het Europees voorzitterschap op en zal de Vlaamse minister van milieu de Raad van milieuministers voorzitten. Vlaanderen heeft dus een cruciale rol te spelen.Het Vlaamse optreden in Kopenhagen voorspelt weinig goeds. Vlaanderen was in Kopenhagen tegenstander van een Europese reductie in broeikasgassen van 30% tegen 2020. Vlaanderen zal dus een ommezwaai moeten maken om haar eigen burgers en die in de ontwikkelingslanden te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming."

Het akkoord kunt u hier lezen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?