Persberichten

AA
Klimaatresolutie zet Europese inzet in Kopenhagen op scherp

Gisteren stemde de Milieucommissie van het Europees Parlement met overgrote meerderheid een sterke resolutie goed over de Europese inzet voor de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen in december. "Als de Europese regeringen de opwarming van de aarde ernstig nemen, moeten ze met even ernstige maatregelen op de proppen komen. Met deze resolutie is de juiste toon alleszins gezet," vindt Europarlementslid Bart Staes (Groen!).

In de resolutie is opgenomen dat de Europese Unie tijdens de klimaattop moet inzetten op een vermindering van tegen de 40% CO2-uitstoot van de geïndustrialiseerde landen in 2020. Deze reductiedoelstelling is volgens een advies van het VN-klimaatpanel IPCC noodzakelijk om de gevolgen van de klimaatverandering enigszins binnen de perken te houden.

Een ander belangrijk punt uit de resolutie is de noodzaak om te investeren in klimaatsteun in ontwikkelingslanden. Staes: “Volgens wetenschappers is er jaarlijks een bedrag van 110 miljard euro nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden in ontwikkelingslanden. De EU zou daar een bijdrage aan moeten leveren van minimaal 30 miljard euro per jaar. Dat bedrag is ook opgenomen in onze resolutie. Helaas heeft de Europese Commissie eerder een inschattingsfout gemaakt door slechts 2 tot 15 miljard euro per jaar aan klimaatsteun voor te stellen”.
Nog volgens de aangenomen resolutie moet dit geld gezocht worden buiten en dus bovenop de bestaande officiële ontwikkelingshulp.

Ten slotte stelt de resolutie dat er een besluit komt over investeringen in de groene sectoren. Staes: “Een akkoord hierover in Kopenhagen kan de noodzakelijke stimulans zijn voor een echte Green Deal. Groene sectoren zijn groeisectoren. We moeten echt naar een andere economie die wel duurzaam is én die tegelijk nieuwe banen kan creëren.”

De stemming over de resolutie is een eerste stap in de overeenstemming die de EU onderling moet bereiken voor een gezamenlijke inzet in Kopenhagen. In november stemt het Europees Parlement plenair over de Europese inzet. Vandaag en morgen zijn de Europese ministers van Financiën bij elkaar. Staes hoopt dat ze met een serieus bod komen om de onderhandelingen vlot te trekken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?