Persberichten

AA
Groen! blij met klimaatvoorstellen Europese Commissie

Vandaag presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een wereldwijd nieuw internationaal klimaatakkoord dat in december dit jaar in Kopenhagen moet worden afgesloten.

Europarlementslid Bart Staes (Groen!): “Het is een goede zaak dat de EU er nu op wereldvlak voor pleit de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 te verminderen met 30 procent. Ook de keuze om tegen 2015 een OESO-wijde koolstofmarkt uit te bouwen door de Europese emissiehandelsregeling te koppelen aan andere "cap-and-trade"-regelingen is terecht. Zo zal er wereldwijd geld ter beschikking komen voor de beperking en de aanpak van de klimaatverandering.”

Met deze klimaatvoorstellen lijkt de Commissie in te zetten op forse steun aan ontwikkelingslanden. Eind vorig jaar tijdens de VN-klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan kwam het tot een botsing tussen Europa en de ontwikkelingslanden omdat toen volstrekt onduidelijk was of de Europese Unie haar portemonnee zou gaan trekken.

Nu we in de voorbereidende fase komen voor de onderhandelingen in Kopenhagen eind van dit jaar, is het de hoogste tijd dat de rijke landen over de brug komen. Het is nu aan de regeringen van de lidstaten om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Staes: "De komende jaren zijn er tientallen miljarden nodig om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot niet de pan uitrijst. De link met ontwikkelingslanden is er ook één van morele aard. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de gevolgen van het door ons veroorzaakte probleem voor ontwikkelingslanden te beperken. We moeten niet alleen onze eigen dijken verhogen, maar ook meebetalen aan maatregelen om de inwoners van Bangladesh te beschermen tegen de zeespiegelstijging".

Deze mededeling van de Europese Commissie aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement is nog maar een eerste aanzet voor een mogelijk mandaat van de EU-onderhandelaars. Bart Staes: “We zullen er nu moeten voor zorgen dat Raad en Parlement de doelstellingen die de Europese Commissie terecht en scherp verwoordt, niet verzwakt zoals dat eerder gebeurde met het Europees klimaatpakket dat eind vorig jaar werd aangenomen door Raad en Parlement”.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?