Persberichten

AA
Groen! blij met klimaatbesluit G8
Groen! is verheugd dat de G8-landen klimaatverandering willen beperken tot twee graden Celcius ten opzichte van het begin van de industrialisering. Nu moeten we de daad bij het woord voegen. Te beginnen door vandaag geld op tafel te leggen voor het aanpakken van klimaatverandering in ontwikkelingslanden en voor technologieoverdracht.

Bart Staes, Europarlementslid voor Groen!: "Dit is baanbrekend. Nooit eerder hebben de Verenigde Staten met het twee-graden-doel ingestemd. Eindelijk weer eens goed klimaatnieuws. Dit hadden we echt nodig. De afgelopen tijd zat er geen beweging meer in de internationale gesprekken over het aanpakken van klimaatverandering".

Aan het eind van dit jaar vinden de internationale klimaatonderhandelingen plaats in Kopenhagen. Dan moet er een nieuw mondiaal klimaatakkoord afgesloten worden als opvolger voor het Kyoto-protocol.

"Het feit dat de rijke landen nu bereid zijn de temperatuurstijging fors te beperken, brengt een ambitieus akkoord dichterbij. Maar we zijn er nog niet. Afspraken en doelstellingen zijn leuk, maar je moet vervolgens ook de noodzakelijke maatregelen nemen. We moeten nu investeren in een groene economie en in de duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden," zegt Staes.

Vandaag praten de G8-landen onder leiding van Obama met de rijkste ontwikkelingslanden. China en India weigeren tot nu toe het twee-graden-doel te onderschrijven. "Als we vandaag vooruitgang willen boeken, dan zal de G8 echt concreter moeten worden. Als rijke landen moeten we laten zien dat we het menen. De G8-landen hebben afspraken gemaakt over doelstellingen voor 2050, maar we moeten nu aan de slag," aldus Staes.

De Europese Unie staat intussen al veel te lang stil als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering. Nog even en we verliezen onze koploperspositie aan de Verenigde Staten. Obama laat zich duidelijk van zijn groenste kant zien en tot nu toe voegt hij de daad ook bij het woord.

Bart Staes: "Nog even en Europa heeft het nakijken. Als Europa de onderhandelingen in Kopenhagen echt tot een succes wil brengen, dan moeten we nu geld op tafel leggen voor duurzame ontwikkeling en aanpassing aan klimaatverandering in ontwikkelingslanden. De rijke landen meekrijgen is één ding, maar willen we klimaatverandering echt binnen de perken houden, dan moeten alle landen meedoen".
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?