Persberichten

AA
Europese Commissie zet deur open voor kolencentrales
Vandaag presenteerde de Europese Commissie plannen voor extra investeringen in koolstofarme technologieën. Groen! europarlementslid Bart Staes is blij dat er steun is voor onderzoek, maar vindt dat de Commissie opnieuw de kans laat liggen om echt duurzame technieken te stimuleren.

Staes vindt het goed nieuws dat de Europese Commissie de komende 10 jaar een extra investering van 50 miljard euro beschikbaar wil stellen voor onderzoek naar schonere technologieën. "Dit betekent dat de investering in de EU per jaar van 3 tot 8 miljard gaan. Die is hard nodig om te zoeken naar oplossingen voor echte duurzame vormen van energie in Europa. Dat is niet alleen goed om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook goed om groene banen te creëren."

De Europese Commissie wil samen met het bedrijfsleven en onderzoekers gaan bepalen welke technologieën een sterk potentieel hebben om deze daarna te subsidiëren. De Europese Commissie mist hiermee de kans om dit moment te gebruiken voor een glasheldere duurzame prioriteitsstelling van het energie-onderzoek. Wat de Europese Commissie betreft valt de opvang en opslag van CO2 en ´duurzame´ kernenergie daar ook onder. Volgens Staes zijn dat juist de technieken die niet met publiek geld gestimuleerd moeten worden.

"De Europese Commissie praat alleen over koolstofarm en mist daarmee de focus om naar energiearm te werken. Onderzoek naar energiebesparing wordt amper genoemd, terwijl dit de goedkoopste maatregelen zijn. Daarnaast plaatst de Europese Commissie onderzoek naar CCS en ´duurzame´ kernenergie op hetzelfde niveau als onderzoek naar zon, wind en bio-energie. Onderzoek naar deze laatste hernieuwbare energievormen zou verreweg voorrang moeten krijgen. Onbegrijpelijk dat de Europese Commissie de kans niet grijpt om naar een echte duurzame economie toe te werken. Blijkbaar is de Europese Commissie opnieuw gezwicht voor de kolenlobby die de term koolstofarm heeft verzonnen om kolen te kunnen blijven verstoken," aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?