Persberichten

AA
Europees Parlement verhoogt druk voor steviger ambitie EU bij klimaatonderhandelingen

Het Europees Parlement nam vandaag een resolutie aan die de EU oproept om een steviger positie in te nemen in de internationale onderhandelingen over een mondiaal klimaatbeleid. Bovendien moet de EU duidelijkheid scheppen over de gedane toezegging rond financiële klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. "Hoog tijd dat Europa weer een leidersrol gaat spelen," aldus Bart Staes, Europees parlementslid (Groen!).

Staes: "Het is van belang dat het EP vandaag druk zet op de EU om weer een sturende en stuwende rol te spelen in de internationale klimaatonderhandelingen. Zeker na de ineffectieve rol van de EU in Kopenhagen, is dit van groot belang om de zaak weer op gang te krijgen. Om daarin te slagen moet de EU weer dringend met één stem spreken."

"Een herziening van de Europese voorbijgestreefde toezegging over emissiereducties van 20% CO2 is ook van belang om een geloofwaardige Europese leidersrol te heroveren. Het EP handhaaft daarom de druk om de EU toezegging naar 30 % CO2 reductie in 2020 te verkrijgen. Dat betekent niet dat de EU meer doet, maar eerder een met andere landen vergelijkbare inspanning. Pas dan zal de EU een geloofwaardige onderhandelingspartner worden." aldus Staes.

"Er bestaan zorgelijke signalen dat de EU-lidstaten de toegezegde klimaatsteun willen halen uit reeds bestaande ontwikkelingsbudgetten om zo hun 'fast-track' financiering rond te krijgen. Dit is goedkope boekhouding en een sigaar uit eigen doos, die voor ontwikkelingslanden ronduit beledigend en voor armen bedreigend zou zijn. De EU heeft 2,4 miljard euro steun per jaar toegezegd, tussen 2010 en 2012. De EU moet deze toezegging hard maken, en niet recycleren uit bestaande hulpbudgetten. Het EP was het hier vandaag gelukkig in meerderheid mee eens."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?