Persberichten

AA
Europa trekt geen lessen uit Kopenhagen

De Europese Unie liet vandaag via het Spaans voorzitterschap weten dat de Europese positie na Kopenhagen onveranderd blijft. "Dat is zeer teleurstellend, omdat Europa hiermee geen leiderschap toont. Leiderschap dat twee jaar geleden met de 20-20-20 doelstellingen van de EU, wel degelijk zaken in beweging heeft gezet," aldus Bart Staes, Europees parlementslid (Groen!)

De Spaanse milieuminister heeft vandaag aangegeven dat de Europese inzet voor de nieuwe klimaatonderhandelingen blijft uitgaan van 20% CO2 reductie. Alleen in het geval dat ook de andere geïndustrialiseerde landen bereid zijn om vergelijkbare stappen te zetten, gaat Europa naar de 30% CO2 reductie. "Europa kiest dus voor dezelfde strategie die twee jaar geleden wel garant stond voor leiderschap en een nieuw momentum. Maar de EU moet een stapje verder durven gaan, want de strategie leidde tot geen enkel resultaat bij de top in Kopenhagen," aldus Staes.

"De EU moet gaan voor tenminste 30% reductie om te bewerkstelligen dat de aarde niet meer dan 2 graden opwarmt. Een doel dat de internationale gemeenschap in het Kopenhagen Akkoord onderschrijft, maar nog niet naar wil handelen. Europa moet hier de geloofwaardigheid herstellen en er wél naar handelen. Alleen door zelf meer geloofwaardigheid te genereren, kan de EU ook de G77 en VS voor hun verantwoordelijkheid stellen. "

Staes: "Europa heeft blijkbaar niets geleerd van het debacle in Kopenhagen. Wederom waren er meerdere landen die wel mee willen gaan in een meer vooruitstrevende ambitie rond klimaatbeleid. Echter, net als in Kopenhagen heeft interne verdeeldheid tot stilstand geleid in de aanpak van klimaatverandering. De vooruitgang is nul. Europa blijft maar met elkaar intern onderhandelen. De Verenigde Staten en China krijgen zo vrij spel om de onderhandelingen naar hun hand te zetten. En hun hand is: geen transparantie, geen juridische binding en magere ambities. De Europese ego´s laten hiermee de inwoners van de EU in de kou staan."

Wetenschap

Volgens wetenschappelijk onderzoek is tenminste 30% reductie noodzakelijk om de mondiale ambitie van de beperking van de opwarming van de aarde te halen. Staes: "De wetenschap heeft berekend dat met 25 tot 40% CO2 reductie de opwarming van de aarde mogelijk onder de twee graden blijft. Bij de klimaattop in Kopenhagen is uitgesproken dat dit het streven is daar bij verdere opwarming de gevolgen niet te overzien zijn. Wanneer je die 2 graden afspreekt moet je daar wel uitvoering aan geven. 20% CO2 reductie is dan dus veel te weinig. Europa laat een kans liggen om vooruitstrevende doelen te stellen."

Daarom hebben de Europese groene partij EGP én de groene fractie in het Europees Parlement vandaag een voorstel naar het VN-secretariaat UNFCCC gestuurd met daarin een voorstel voor een 40% reductie doel van de EU (zie bijlage). Alleen zo zal de EU geloofwaardigheid en leiderschap terugwinnen en via een doortastend klimaatbeleid de juiste duurzame economische stimulansen kunnen garanderen."

Brief aan Ivo de Boer

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?