Persberichten

AA
Europa speelt poker in klimaatonderhandelingen

Het zogenaamde compromis dat de regeringsleiders vandaag in Brussel bereikten over de Europese inzet voor de VN-klimaattop in Kopenhagen, is dermate bedroevend dat de kans op een wereldwijd klimaatakkoord nihil is geworden. “Premier van Rompuy spreekt over een ‘verdedigbaar compromis’. Maar elke wetenschapper met kennis van zaken zal hem direct tegenspreken: als we klimaatverandering willen beperken is dit niet verdedigbaar,” aldus Europees parlementslid Bart Staes en kamerlid Tinne Van der Straeten van Groen! “Het is heel eenvoudig: met een dergelijk zwak Europa krijgen we de rest van de internationale gemeenschap niet mee.”

De verwachtingen over de Europese top waren hooggespannen. “De dringende oproep van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon aan de Europese regeringsleiders is helaas in dovemansoren gevallen. Want het resultaat is zwak of zelfs ronduit vernederend voor al die miljoenen mensen die van de EU leiderschap verwachten,” aldus Staes. “De leiders van de EU hebben bewust de kans laten voorbijgaan om de slabakkende internationale klimaatonderhandelingen in Kopenhagen toch nog tot een succes te maken. Dat had gekund als de EU moreel leiderschap zou tonen. Quod non. Men verkoos zich te verliezen in ondoorzichtige, interne tactische spelletjes.”

Van der Straeten weerlegt met klem de stelling van premier van Rompuy die spreekt over een verdedigbaar compromis: “In werkelijkheid neemt Europa een zeer groot risico. De terughoudendheid van Europa kan voor gevolg hebben dat de onderhandelingen nog meer in het slop geraken. Als Kopenhagen niet lukt, zal Europa mee verantwoordelijk zijn door haar halfslachtige beslissing vandaag.”

Staes: “Het is opnieuw die Europese, schizofrene houding die we zien: aan de ene kant die zogezegde morele leiderschapspositie. En aan de andere kant een EU die weigert om de doelstellingen voor 2020 scherper te stellen. Minus 20 procent CO2-uitstoot, daar blijft het bij. Ook al zegt de wetenschap ons dat dit volstrekt onvoldoende is. We zien een EU die eisen aan andere landen stelt, maar als het gaat om het vaststellen van concrete bedragen om ontwikkelingslanden te ondersteunen zet men een stap achteruit. Men erkent dat 100 miljard euro nodig zal zijn, maar wil niet zeggen hoeveel de EU zelf wil betalen.”

Van der Straeten vult aan: “Van Rompuy laat uitschijnen dat hij de middelen zou halen uit ontwikkelingssamenwerking. Dit is in tegenstrijd met de beslissing dat het geld niet ten koste mag gaan van andere doelstellingen. Dit zou betekenen dat geld voor scholen of HIV-bestrijding naar dijken gaat. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Uit een berekening van het planburau blijkt dat het Belgische aandeel slechts 0,1% van het bbp bedraagt. Niet onoverkomelijk. De baten zullen de kosten ruim overschrijden."

Staes: “Het falen van deze Europese Raad als het gaat om het financieren van het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering is echt triest nieuws voor de komende onderhandelingen in Kopenhagen. Terwijl daar de toekomst van onze planeet op de agenda staat, spelen de EU-leiders liever een spelletje poker. Dat spelletje gaat wel ten koste van de 26 miljoen mensen in het Zuiden die al gedwongen werden om te migreren als gevolg van toenemende droogte en andere effecten van klimaatverandering. Dat we ons goed in de oren knopen dat tegen 2050 het aantal klimaatvluchtelingen kan oplopen tot 200 miljoen. Wie gaat die opvangen? De EU met zo’n amorele houding ten aanzien van vluchtelingen en klimaatverandering zeker niet.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?