Persberichten

AA
Burgers vragen wereldwijd om strikt klimaatakkoord in Kopenhagen

Het afsluiten van een nieuw klimaatakkoord eind dit jaar in Kopenhagen heeft een grote urgentie. Dat vindt 90 procent van de 4400 burgers die zich gisteren in 38 landen wereldwijd over de problematiek van klimaatverandering hebben gebogen. De grote eensgezindheid onder burgers is opvallend, omdat er nog grote politieke meningsverschillen bestaan over een nieuw klimaatakkoord als opvolger van het Kyoto protocol . “Wat erg opvalt is dat wanneer burgers goed geïnformeerd worden zij zich wel degelijk zeer betrokken voelen bij klimaatverandering,” aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

Onder het motto WorldWideViews on Global Warming spraken burgers in 38 landen zich gisteren simultaan uit over wat zij vinden van klimaatverandering en over hoe politici hiermee dienen om te gaan. Per land namen ongeveer 100 burgers deel aan een dag van discussiëren (op basis van de wetenschappelijke klimaatgegevens van het IPCC) en het formuleren van aanbevelingen. In alle landen antwoordden de burgers op dezelfde vragen (de resultaten zijn te vinden op http://wwviews.org). Het is de bedoeling dat de resultaten van deze grootste mondiale bevraging van burgers over klimaat ooit, meegenomen worden door de klimaatdelegaties die eind dit jaar onderhandelen in Kopenhagen.

Opmerkelijk is dat de bezorgdheid in de Verenigde Staten — één van de sleutellanden bij de klimaatonderhandelingen gezien de hoge CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking — zeer groot is. Liefst 74 procent van de Amerikaanse burgers zegt ´zeer bezorgd´ te zijn over klimaatverandering, in Vlaanderen is dat 50 procent. Van de Amerikaanse burgers zegt 21 procent ´redelijk bezorgd´ te zijn, tegen 39 procent in Vlaanderen.

Van China tot de Verenigde Staten: overal formuleerden burgers aanbevelingen met betrekking tot meer educatie en voorlichting. Andere opmerkelijke aanbevelingen zijn het oprichten van een klimaattribunaal voor landen die hun afspraken niet nakomen, de Vlaamse aanbeveling voor een lager BTW-tarief voor duurzame, energie-efficiënte en recycleerbare producten, en acties om verdere ontbossing tegen te gaan.
Staes: ‘Opmerkelijk is dat driekwart van de ondervraagde Vlamingen verklaart ‘niet veel tot redelijk wat’ te weten over klimaatverandering. Politici, de overheid, media en het onderwijs mogen - gezien de ernst van de problematiek - dus gerust nog een tandje bijsteken als het gaat om het zo goed mogelijk informeren van burgers. Willen we een mentaliteitsverandering teweeg brengen is dat cruciaal, want je moet iedereen mee hebben. Anders lukt het ons nooit de temperatuurstijging tot twee graden Celsius te beperken. Uit dit onderzoek blijkt overigens dat 44 procent van de Vlamingen de temperatuurstijging op het huidige niveau — 0,8 graden — wil bevriezen. Dat is dus nog strenger!’

Liefst 89 procent van de wereldburgers vindt dat de rijke landen op korte termijn een reductie van hun CO2-uitstoot met tussen de 25 en 40 procent of hoger moeten nastreven. Dat streven is in lijn met aanbevelingen van de wetenschappers van het IPCC, maar ligt hoger dan de 20 procent reductiedoelstelling die de Europese Unie zich tegen 2020 heeft gesteld. In de VS vindt 31 procent dat de rijke landen hun CO2-uitstoot zelfs met meer dan 40 procent moet inperken. In Vlaanderen is dat 13 procent, terwijl 80 procent pleit voor reducties tussen 25 en 40 procent CO2.

Op de vraag wie de meeste kosten moet betalen van een nieuw klimaatakkoord, antwoordde 29 procent ´alle landen´ en 54 procent ´alle landen behalve de minst ontwikkelde landen´. Opmerkelijk is dat 84 procent van de burgers wereldwijd zich uitspreekt voor het oprichten van een internationaal financieel systeem om ontwikkelingslanden te helpen aan de middelen om klimaatverandering in te perken en zich eraan aan te passen. Een dergelijk systeem zou kunnen bestaan uit groene belastingen op fossiele brandstoffen, waarmee de transfer van duurzame energietechnologie naar ontwikkelingslanden wordt gefinancierd.

Al even opvallend is dat ook Chinese (95 procent) en Amerikaanse burgers (71 procent) zich uitspreken voor een dergelijk mondiaal financieel systeem. Bovendien antwoordt 42 procent van de deelnemende Amerikanen dat de prijs van fossiele brandstof verhoogd moet worden in rijke landen en snel groeiende landen, naast 22 procent die vindt dat zo’n prijsverhoging internationaal moet worden ingevoerd. In Nederland antwoordde respectievelijk 50 en 15 procent van de burgers positief op deze vraag.

Deelname van de VS aan een klimaatakkoord is cruciaal voor het sluiten van een akkoord in Kopenhagen: 90 procent van de Amerikanen uit de burgerfora vindt dat politici dit akkoord een hoge prioriteit moeten geven.

*******

Bekijk de internationale resultaten via: http://wwviews.org/

Wereldwijd denken en dicussiëren vierenveertighonderd burgers in achtendertig landen dit weekend over klimaatverandering. Doel van World Wide Views on Global Warming is de opvattingen van de burger door te laten klinken op de VN-Klimaatconferentie COP15 in Kopenhagen. De resultaten van WWViews worden aangeboden aan de Deense Minister van Milieu, Connie Hedegaard, die in december 2009 als gastvrouw optreedt voor de Klimaattop. Het initiatief komt van het Deense technologie-instituut Teknologirådet. Zusterorganisatie Viwta organiseerde het Vlaamse deel.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?