Persberichten

AA
Brussel stuurt aan op meer ambitie in Europees klimaatbeleid

In een vandaag gepubliceerd rapport laat de Europese Commissie duidelijk zien dat de Europese Unie haar klimaatambities moet opschroeven om zowel economisch als ecologisch bij te blijven. Groen! Europarlementslid Bart Staes en Groen! kamerlid Tinne Van der Straeten: "De bewijzen dat een groene ommezwaai goed is voor economie én klimaat stapelen zich op. Maar wie A zegt moet ook B zeggen."

"De Commissie laat duidelijk zien dat een verhoging van het Europese streven naar -30% broeikasgassen in 2020 absoluut nodig is, wil de EU de klimaatdoelen halen, namelijk de temperatuurstijging onder twee graden houden. Maar het is ook essentieel om de overgang naar een groene economie te kunnen maken”, aldus Staes.

Het jongste rapport geeft aan dat door de economische crisis het Europese emissiehandelssysteem (ETS) moeizaam van de grond kan komen als Europa haar doel op -20% houdt. Er zijn dan immers zo weinig emissierechten te verhandelen dat er geen scherpe koolstofprijs gezet zal worden, waardoor industrieën niet aangemoedigd worden om groen te innoveren en energie te besparen.

Van der Straeten: “We roepen al jaren dat de vervuiler moet betalen, maar bij CO2-reductie komt dat systeem nog steeds niet van de grond door te weinig ambitieuze doelen. Het is dan ook absurd dat de Europese industrie blijft lobbyen voor het gratis weggeven van de emissierechten en zich verzet tegen een streng klimaatbeleid. Hieruit blijkt wederom dat iedereen over duurzaamheid praat, maar niemand er echte stappen voor durft te zetten. Intussen maken vervuilende bedrijven grote windfall profits dankzij gratis verkregen emissierechten. Industrieën kregen gratis CO2 rechten, maar konden wel de CO2 prijs doorrekenen aan consumenten en zo in drie jaar tijd 14 miljard euro opstrijken."

Het rapport van de Commissie onderschrijft wat Europese groenen al jaren zeggen: een streng klimaatbeleid is juist goed voor de economische innovatie en ontwikkeling. "Het zal helpen om nieuwe en duurzame jobs te creëren in heel Europa. Het rapport laat ook zien dat het veel goedkoper is dan eerst werd gedacht om de komende jaren een reductie van 30% te realiseren," aldus Van der Straeten.

Koolstoflek

'Oneerlijke concurrentie' en 'koolstoflekkage' zijn de argumenten voor het gratis weggeven van CO2 rechten. Koolstoflekkage is het fenomeen dat industrieën zich buiten Europa vestigen op plekken waar geen klimaatbeleid is. De CO2 uitstoot 'lekt' van Europa naar andere delen van de wereld. Het rapport van de Commissie bevestigt dat het gevaar van koolstoflekken veel minder groot is dan verwacht, zoals vorige week ook bleek uit een wetenschappelijke studie. Een gelekte versie van het rapport van de Commissie liet al zien dat slechts 1% van de productie van de zware industrie naar het buitenland verplaatst bij een 30% reductiedoel.

Volgens Staes ligt de bal ligt nu in het kamp van de lidstaten: “De reactie van de Duitse en Franse industrieministers op het rapport van de Commissie waarin ze aangeven de CO2-uitstoot niet te willen verlagen naar -30% als andere landen niet bewegen, wordt daarmee volstrekt onderuitgehaald. Hun argument dat industrieën zich massaal buiten Europa gaan vestigen als de reductiedoelstelling wordt aangescherpt is ongefundeerd. Ik daag de lidstaten van de Europese Unie uit om op de komende Europese Raad in juni de conclusies van de Commissie te omarmen en officieel de stap naar -30% broeikasgasreducties te zetten. Alleen zo kan Europa weer haar leidersrol nemen in het internationale klimaatbeleid en de kater van Kopenhagen wegspoelen.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?