AA
Willekeurige arrestatie van ngo-medewerkers in Centraal Afrikaanse Republiek - schriftelijke vraag P-8885/2011

Op 16 september jl. werden zes ngo-medewerkers door militairen aangehouden in Bambari, Centraal-Afrikaanse Republiek. De ngo's waren op weg naar Bakouma om er een workshop te geven over de mogelijke gevolgen van een uraniumproject in de regio. 5 dagen lang zijn ze onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden. Er ontbrak een formele aanklacht. In de nacht van 21 op 22 september werd een van hen onder dwang het land uitgezet. De mensenrechten zijn hier herhaaldelijk geschonden: willekeurige arrestaties, uitzetting, lastigvallen van ngo's, politieke inmenging in het rechtssysteem. Nochtans heeft de CAR via de Overeenkomst van Cotonou de verplichting om de fundamentele mensenrechten te eerbiedigen.
– De Commissie heeft de situatie gevolgd.
– Kan de Commissie meedelen wat het resultaat was van haar onderzoek naar de arrestatie? Welke gevolgen zal ze hieraan geven?
– Heeft de Commissie de naleving van de Overeenkomst van Cotonou, c.q. de schending van de mensenrechten ter sprake gebracht bij de leiders van de CAR?

*** ANTWOORD NAMENS DE HV/VV ASHTON (op 31 oktober 2011) ***

De Commissie en de hoge vertegenwoordiger volgen met bezorgdheid elk geval van onwettige detentie en schending van vrij verkeer in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Op 27 maart 2011 spoorde de woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter de Centraal-Afrikaanse autoriteiten aan om alle mogelijke maatregelen te treffen om het vrije verkeer volledig te waarborgen.

De Europese Unie heeft dankzij de EU-delegatie in Bangui en de centrale diensten in Brussel de situatie van de willekeurige arrestatie van de zes ngo-medewerkers in Bambari (Centraal-Afrikaanse Republiek) op de voet gevolgd. Een lid van de EU-delegatie in Bangui bezocht hen in de gevangenis om zich ervan te vergewissen dat zij goed worden behandeld.

De zes ngo-medewerkers zouden naar verluidt hebben deelgenomen aan een voorlichtingsevenement over milieu- en mijnbouwregels in de mijnregio Bakouma. Na onderzoek blijkt dat zij zijn gearresteerd omdat zij geen officiële toestemming van het ministerie van Mijnbouw zouden hebben om de regio Bakouma te betreden. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn buitenlanders inderdaad verplicht voorafgaand toestemming te vragen voor het bezoeken van mijnzones. Nochtans hadden de ngo-medewerkers kennelijk het programma van het evenement aan het ministerie voorgelegd en vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten hadden hun deelname aan het evenement bevestigd. De medewerkers waren dan ook in de veronderstelling dat zij het nodige hadden gedaan voor hun deelname.

De eerbiediging van de rechtsstaat en de mensenrechten alsook de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht zijn grondbeginselen van de EU en vormen de kern van de politieke dialoog tussen de EU en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Elke schending van deze beginselen en daarmee verband houdende specifieke punten waarover de EU bezorgd is, worden besproken tijdens ontmoetingen tussen de EU en ambtenaren van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook deze zaak zal in dit kader worden besproken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?