AA
Westelijke Sahara: de verbanning van mensenrechtenactiviste Aminatou Haidar (parlementaire vraag E-6248/09)

Mevrouw Aminatou Haidar is een Marokkaanse mensenrechtenactiviste die de wereld rondreist om aandacht te vragen voor de situatie en het zelfbeschikkingsrecht van de Sahrawi die in de Westelijke Sahara onder Marokkaanse bezetting leven. In 1987 werd zij op twintigjarige leeftijd al eens opgepakt, waarna ze vier jaar verdween: ze werd zonder enige vorm van beschuldiging of proces gevangen gehouden in geheime gevangenissen. Maar ook na haar vrijlating heeft men haar meermaals gearresteerd en zonder proces opgesloten, onder andere na de vreedzame betoging van 17 juni 2005 in El Ayoun, waar zij ook verwond werd. Voor haar inzet werd haar in 2006 de Juan Maria Bandres Human Rights Award, in 2007 de Silver Rose Award, in 2008 de Robert F. Kennedy Human Rights Award en in 2009 de Civil Courage Prize toegekend. Ook werd zij genomineerd voor de Sacharovprijs in 2005 en voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2008. Op dit moment bevindt Haidar zich tegen haar zin in Lanzarote (Spanje), waar ze in hongerstaking is. Na haar terugkeer uit de Verenigde Staten (waar zij de Civil Courage Prize van de Train Foundation in ontvangst nam) op 13 november 2009 werd zij in El Ayoun ondervraagd en gevangen gehouden door de Marokkaanse autoriteiten. Nadien heeft men haar paspoort in beslag genomen en werd ze verbannen naar Lanzarote in Spanje. Vermits zij niet over een geldige identiteitskaart beschikt, kan zij niet terugkeren naar haar woonplaats en familie in El Ayoun.

1. Is de Commissie op de hoogte van deze feiten?

2. Gaat de Commissie ermee akkoord dat het hier gaat om politieke repressie van de Marokkaanse overheid ten aanzien van het vreedzaam protest van de Sahrawi-bevolking? Zo ja, is dit geen schending van de mensenrechten en botst dit dan niet met de Europese waarden?

3. Welke concrete stappen gaat de Commissie ondernemen t.a.v. de autoriteiten die hiervoor verantwoordelijk zijn?


***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS FERRERO-WALDNER (op 21 januari 2010)

De Commissie heeft de zaak van mevrouw Haidar met bijzondere aandacht gevolgd en heeft uiting gegeven aan haar tevredenheid over de beslissing van de Marokkaanse autoriteiten om mevrouw Haidar uiteindelijk toe te staan veilig terug naar huis te keren, waardoor een eind aan een zeer pijnlijke situatie is gekomen.

De EU en Marokko zullen doorgaan met hun dialoog in het kader van de "geavanceerde positie" die aan Marokko is toegekend en die een aanvullend instrument voor het verdiepen van dialoog en begrip vormt. De betrekkingen tussen de EU en Marokko hebben in de afgelopen jaren belangrijke vorderingen gemaakt, wat heeft bijgedragen tot een evolutie in de richting van democratische hervormingen in het land. De Commissie zet zich in om Marokko bij te staan bij zijn engagement voor dezelfde beginselen van democratie en mensenrechten als die welke in de EU gelden. Marokko heeft ingestemd met een aantal belangrijke maatregelen, met name de verdere hervorming van het rechtsstelsel, naleving van een aantal verdragen van de Raad van Europa en de geleidelijke vaststelling van EU-normen. De Commissie hoopt dat de tenuitvoerlegging van deze beleidsdoelstellingen zal bijdragen tot beter bestuur in Marokko en tot een betere naleving van de mensenrechten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?