AA
VP/HR — zelfbeschikking en een eigen staat in de Westelijke Sahara (parlementaire vraag E-10478/2014)

Tijdens haar eerste bezoek aan de Gazastrook zei vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini het volgende: „Wij hebben een Palestijnse staat nodig; Dat is het uiteindelijke doel en dit is het standpunt van de hele Europese Unie." Zij kondigde ook aan dat de EU zich verregaand met het Midden-Oosten zal bezighouden.

Hoewel de Westelijke Sahara en Palestina onderscheiden politieke, historische en sociale kenmerken hebben, zijn de kwesties waarmee zij te maken krijgen met betrekking tot zelfbeschikking en een eigen staat, in wezen gelijksoortig: er is een corpus van internationale wetgeving en resoluties waarin duidelijk wordt gesteld dat de bezettende macht de bezetting moet stopzetten en zelfbeschikking in de gebieden in kwestie moet toestaan.

Gelet hierop willen wij de volgende vragen stellen:

1.Welk standpunt neemt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in met betrekking tot de eis van zelfbeschikking van het Saharaanse volk?

2. Gelet op het feit dat Marokko niet zal bewegen zonder significante externe druk, zal de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger actie ondernemen met het oog op de erkenning van de Westelijke Sahara zoals zij dit doet voor de erkenning van Palestina?

*** ANTWOORD VAN VP/HR MOGHERINI (op 2 maart 2015) ***

1. De EU volgt de ontwikkelingen in de Westelijke Sahara op de voet en heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de lange duur van het conflict en de gevolgen ervan voor de veiligheid, de eerbiediging van de mensenrechten en de samenwerking in de regio. De EU heeft eveneens haar steun uitgesproken voor Resolutie 2152 (2014) van de VN-Veiligheidsraad, waarbij de Veiligheidsraad heeft besloten de kwestie te blijven volgen.

2. De EU steunt de inspanningen van de secretaris-generaal van de VN om tot een rechtvaardige, duurzame en wederzijds aanvaardbare politieke oplossing te komen die de zelfbeschikking van het volk van de Westelijke Sahara mogelijk zal maken in het kader van een regeling die in overeenstemming is met de beginselen en doelstellingen van het Handvest van de Verenigde Naties. De EU moedigt de partijen aan om via onderhandelingen een oplossing te zoeken voor het conflict en is ingenomen met de inspanningen van de persoonlijke gezant van de secretaris-generaal van de VN, Christopher Ross, en van MINURSO.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?