AA
VP/HR - Israëlische militaire oefeningen in de bezette Palestijnse gebieden - parlementaire vraag 8861/2015

Op 4 mei 2015 heeft een coalitie van Palestijnse organisaties de Commissie geschreven over ongekend omvangrijke Israëlische militaire oefeningen in de Jordaanvallei, in de bezette Palestijnse gebieden. Deze oefeningen hebben ernstige gevolgen voor de gemeenschappen in de regio, en de aanwijzing van grote delen van de bezette Palestijnse gebieden als afgesloten militaire zones en schietterreinen leidt tot schending van mensenrechten en internationaal recht.

De EU heeft eerder haar grote bezorgdheid uitgesproken over het beleid van Israël ten aanzien van zone C, met inbegrip van de militaire oefeningen, dat de gedwongen verhuizing van de bevolking tot gevolg heeft en de haalbaarheid van de tweestatenoplossing ondermijnt, zoals ook is vastgesteld door het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden. Gezien de verklaring van 7 mei 2015 van de VV/HV over de nieuwe Israëlische regering:

1.    Is de VV/HV op de hoogte van de toename van de militaire oefeningen in de Jordaanvallei en van het feit dat deze militaire oefeningen schending van mensenrechten tot gevolg hebben?

2.    Zal de VV/HV het Israëlische beleid inzake zone C publiekelijk veroordelen, met inbegrip van de militaire oefeningen en andere maatregelen die de verdere aanwezigheid van de Palestijnse bevolking in zone C onmogelijk maken?

3.    Welke doeltreffende maatregelen zal de VV/HV nemen om te voldoen aan de verplichting van derde landen om ervoor te zorgen dat het vierde Verdrag van Genève en bindende normen van internationaal recht door Israël worden nageleefd?

Antwoord van de VP/HR Mogherini

De EU neemt met bezorgdheid nota van de tijdelijke verhuizing van de bevolking in de Jordaanvallei en/of andere gebieden in zone C voor militaire oefeningen of gerelateerde doeleinden.

Er moet worden opgemerkt dat Israël volgens de akkoorden van Oslo en met het oog op de geleidelijke overdracht van zone C aan de Palestijnse jurisdictie en de onderhandelingen betreffende de permanente status de volledig civiele en militaire controle over deze zone blijft behouden. Hieronder valt de bevoegdheid voor ruimtelijke ordening en landinrichting, die in overeenstemming met het internationaal recht moet worden uitgeoefend ten bate van de burgerbevolking.

De EU heeft een duidelijk standpunt over de toepasbaarheid van de internationale mensenrechten en het internationaal humanitair recht op het bezette Palestijnse grondgebied, en zal Israël blijven aansporen dit recht volledig na te leven onder meer door mee te werken met een internationaal verantwoordingsmechanisme. De Unie blijft zich ook actief inzetten voor een onderhandelde oplossing op basis van de tweestatenoplossing, waarbij de bezetting wordt beëindigd en wordt tegemoetgekomen aan de legitieme verwachtingen van beide partijen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?