AA
VP/HR - Het uitblijven van een respons van de EU op de uitbreiding van nederzettingen door Israël - parlementaire vraag 1122/2016

Israël heeft aangekondigd  tussen november en december 2015 891 nieuwe wooneenheden te zullen bouwen in de illegale nederzetting Gilo in de bezette Palestijnse gebieden. Het heeft tevens aangekondigd de bouw van de scheidingsmuur in het gebied te zullen hervatten. Tezamen zouden deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat er een territoriale verbinding ontstaat tussen Gilo en Har Gilo, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een de facto annexatie van Har Gilo door Israël. Gilo zelf is reeds geannexeerd, hetgeen in Resolutie 478(1980) van de VN-Veiligheidsraad  nietig is verklaard.
Kan de VV/HV, gezien de conclusies van de EU-Raad Buitenlandse Zaken van 18 januari, waarin de bereidheid van de EU wordt bevestigd om actie te ondernemen naar aanleiding van de uitbreiding van de nederzettingen in Oost-Jeruzalem en de omliggende gebieden, en gezien de mondelinge bezwaren van de EU tegen de bouw door Israël van een scheidingsmuur in de bezette Palestijnse gebieden, antwoord geven op de volgende vragen:
1.    Waarom heeft de VV/HV deze ontwikkelingen niet publiekelijk veroordeeld?
2.    Is de de EDEO voornemens een strategie te ontwikkelen in antwoord op de uitbreiding van de nederzettingen in Oost-Jeruzalem en de omliggende gebieden overeenkomstig het door de Raad vastgestelde beleid?

ANTWOORD VAN VP/HR MOGHERINI

De EU is fel gekant tegen het nederzettingenbeleid van Israël en beschouwt het als illegaal volgens het internationaal recht; het beleid vormt een belemmering voor de vrede en dreigt de tweestatenoplossing onmogelijk te maken.

Dit standpunt werd duidelijk bevestigd in de conclusies van de Raad over het vredesproces in het Midden-Oosten die werden vastgesteld aansluitend op de EU-Raad Buitenlandse Zaken in januari 2016.

De EU heeft aangaande de nederzettingen meermaals specifieke publieke verklaringen afgelegd, zoals op 6 februari 2016. De EU reageert echter niet publiekelijk bij elke gelegenheid. De uitbreiding van de nederzettingen omvat vele verschillende stappen. De kwestie waarnaar hier wordt verwezen, kan strikt genomen niet worden beschouwd als een goedkeuring van nieuwe wooneenheden, maar wel als een volgende stap in de uitvoering van een bestaand plan.

De EU volgt al deze ontwikkelingen nauwlettend en kaart ze regelmatig aan in haar contacten met de Israëlische autoriteiten.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?