AA
VP/HR - Europese aanpak tegen illegale vernieling van Europese ontwikkelingshulp door het Israëlische leger in de Palestijnse Gebieden - vraag E-8155/2014

Op 29 september 2014 heeft het Israëlische leger een elektriciteitsnetwerk, gebouwd met Belgische ontwikkelingshulp, illegaal vernield in de Palestijnse Gebieden (PG). Het voorzag 250 Palestijnse burgers van levensnoodzakelijke elektriciteit. Het is het zoveelste Europese ontwikkelingsproject in PG dat illegaal wordt vernield door de Israëlische bezettende macht.

  1. Is er een gezamenlijke Europese aanpak om de vernieling van Europese ontwikkelingshulp (vanuit de lidstaten en vanuit de Europese begroting) door het Israëlische leger in PG tegen te gaan? Indien dit het geval is, gelieve deze aanpak verder te expliciteren. Indien dit niet het geval is, gelieve te expliciteren welke stappen de hoge vertegenwoordiger van plan is hieromtrent te nemen, de verwachtingen en de voorziene tijdsplanning van het eerste resultaat mede te delen.
  2. Is er een gezamenlijke Europese aanpak om de veroorzaakte schade van de vernielde Europese ontwikkelingshulp door het Israëlische leger in PG terug te vorderen van de Israëlische staat? Indien dit het geval is, gelieve deze gezamenlijke Europese aanpak te expliciteren. Indien dit niet het geval is, gelieve te expliciteren welke stappen de hoge vertegenwoordiger hieromtrent zal lanceren, de verwachtingen en tijdsplanning van het eerste resultaat mede te delen.

Antwoord van Commissaris Mogherini

Het met Belgische ontwikkelingshulp aangelegde elektriciteitsnetwerk is één van de negen door de EU of de lidstaten gefinancierde structuren die in september op de Westoever zijn vernield. De Raad  van de Europese Unie heeft het probleem van de vernielingen onlangs besproken en Israël op 22 juli opgeroepen om een einde te maken aan de vernielingen en om alle ontwikkelingen in het veld te staken die een tweestatenoplossing nog moeilijker maken.

De Europese Unie en haar lidstaten streven naar een gemeenschappelijke aanpak om de vernielingen en confiscaties te voorkomen en hierop te reageren. De EU werkt actief aan de ontwikkeling van een dergelijke aanpak, als onderdeel van het bredere beleid en de overeengekomen acties in zone C. 

De EU is er stellig van overtuigd dat het internationaal humanitair recht in zone C van toepassing is en draagt de ontwikkeling van deze zone, die van wezenlijk belang is voor de politieke en economische levensvatbaarheid van een toekomstige Palestijnse staat, een warm hart toe.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?