AA
VP/HR — Afwijzing van een tweestatenoplossing door Netanyahu

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wijst volgens een verklaring van zijn Likud-partij van 8 maart 2015 een tweestatenoplossing van de hand. VV/HV Federica Mogherini heeft verklaard dat een tweestatenoplossing met een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat een centrale doelstelling is in het beleid van de EU ten aanzien van het conflict.

1. Hoe wil de vv/hv de Israëlische premier van haar standpunt overtuigen?

In januari 2015 hebben 57 EP-leden aangedrongen op opschorting van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël. De vv/hv heeft hierop geantwoord dat „politiek engagement de meest doeltreffende manier is om onze zorgen kenbaar te maken”. In antwoord op een eerdere schriftelijke vraag heeft de vv/hv verklaard dat de associatieovereenkomst een juridische basis vormt voor een permanente dialoog.

1. Is de vv/hv ook van mening dat een associatieovereenkomst met een land dat het internationaal recht schendt en een bedreiging vormt voor het bestaan van een onafhankelijke Palestijnse staat, een gevaar is voor de geloofwaardigheid van de EU en haar buitenlands beleid, waarin de nadruk wordt gelegd op de bevordering van de mensenrechten en de zelfbeschikking?

2. Bekijkt de vv/hv momenteel opnieuw de mogelijkheid van opschorting van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël?

Antwoord van VV Mogherini

Verwijzend naar de Raadsconclusies van november 2014 herhaalde de EU haar oproepen aan Israël om  terug te komen op de beslissing inzake nederzettingenactiviteiten en landonteigening en onderstreepte zij haar standpunt dat de toekomstige ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en zowel de Israëlische als Palestijnse partners ook zal afhangen van de mate waarin zij zich inzetten voor een blijvende vrede op basis van een tweestatenoplossing.

De EU heeft herhaaldelijk aan beide partijen haar aanbevelingen over acties die mogelijk een bedreiging vormen voor de vreedzame oplossing van het conflict overgebracht.

Intussen blijft de EU ervan overtuigd dat de politieke dialoog de meest doeltreffende wijze is om uiting te geven aan onze bezorgdheid en  ter bevordering van de tweestatenoplossing.

De EU heeft in juni 2009 de intensivering van de betrekkingen tussen de EU en Israël opgeschort in afwachting van de vooruitgang in het vredesproces en de tenuitvoerlegging van gedeelde waarden.

Conform het standpunt van de EU dat de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden onwettig zijn, heeft de EU in 2013 richtsnoeren aangenomen teneinde te garanderen dat alleen entiteiten of activiteiten binnen de grenzen van vóór 1967 EU-financiering ontvangen. Als vicevoorzitter van de Commissie werk ik samen met mijn collega's-commissarissen om onze verantwoordelijkheid op te nemen om te streven naar de volledige en doeltreffende tenuitvoerlegging van de bestaande EU-wetgeving en de bilaterale regelingen inzake van de nederzettingen afkomstige producten. De kwestie m.b.t. de etikettering van producten afkomstig uit de nederzettingen maakt deel uit van inspanningen om uitvoering te geven aan de EU-wetgeving

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?