AA
Steun aan lokale en presidentiële verkiezingen in DRC - schriftelijke vraag E-2818/10

Akkoorden van 2006 in de Democratische Republiek Congo voorzagen om na de eerste presidentiële verkiezingen ook snel lokale verkiezingen in te richten. De verwachtingen bij de Congolozen zijn hoog gespannen. Lokale verkiezingen zijn immers hoogst noodzakelijk voor de verdere democratisering van het land. Toch lijkt de aandacht vooral uit te gaan naar de „grote” verkiezingen, vermoedelijk gepland in 2011.

Overweegt de Commissie initiatief te ondernemen, zodat gegarandeerd kan worden dat in 2011 behalve presidentiële verkiezingen, ook lokale verkiezingen worden georganiseerd. Welke stappen denkt de Commissie te kunnen zetten om de autoriteiten te helpen, in materiële en/of financiële zin, bij het organiseren van lokale verkiezingen?


***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS PIEBALGS (op 19 mei 2010)

De Commissie heeft altijd een alomvattende benadering van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo gestimuleerd.

Volgens de recentste informatie zullen de presidentsverkiezingen plaatsvinden in september 2011. De lokale verkiezingen zijn gepland voor 2012. President Kabila heeft zijn betrokkenheid bij het verkiezingsproces getoond door aan te kondigen dat de regering de nationale verkiezingen zal organiseren en financieren. De Congolese autoriteiten moeten evenwel nader aangeven welke soort en hoeveel steun zij van de internationale gemeenschap verlangen.

Zoals het geachte Parlementslid weet, leverde de Europese Unie de grootste bijdrage voor de Congolese verkiezingen in 2006. Deze keer kan zij evenwel niet in dezelfde mate bijdragen. De Unie wil voor de komende verkiezingen wel een extra bijdrage overwegen op basis van een goede lastenverdeling met de Congolese autoriteiten en andere gebruikelijke donoren, en rekening houdend met de verschillende beschikbare instrumenten.

De Commissie steunt reeds het verkiezingsproces via het PACE (Projet d’Appui au Cycle Electoral), een fonds met meerdere donoren dat door het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNDP) wordt beheerd. Zij draagt 2,8 miljoen euro bij voor een capaciteitsversterking van de onafhankelijke verkiezingscommissie (CEI), het aanleggen en bijhouden van het kiesregister en de voorbereiding van een permanent registratiesysteem.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?