AA
Hergebruik van spoorlijn de Panne (B) - Duinkerke (FR) - parlementaire vraag 1017/2015

Zoals allicht bekend bij de Commissie bestaat er een overzicht van de ontbrekende regionale spoorwegverbindingen tussen de Europese lidstaten. De verbinding De Panne (B) – Duinkerke (FR) is eveneens opgenomen in deze lijst.

1.    Hoe beoordeelt de Commissie het feit dat binnen het realiseren van de eengemaakte Europese interne markt (1993), er nog steeds geen sprake is van reactivering van deze verbinding?

2.    Ziet de Commissie een mogelijkheid om zich in te zetten voor een dergelijke heringebruikname?

3.    Hoe denkt de Commissie deze rol te vervullen?

Antwoord van Commissaris Cretu

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling kan investeringen in grensoverschrijdende verbindingen financieren via de Interreg-samenwerkingsprogramma's. Zulke investeringen moeten in overeenstemming zijn met de interventielogica en de thematische concentratie van de afzonderlijke programma's.

Na open raadpleging van alle bevoegde regionale en lokale autoriteiten, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld, werd investeren in vervoer niet opgenomen als een van de prioriteiten van het nieuwe Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen (2014-2020) voor grensoverschrijdende samenwerking.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?