AA
De verenigbaarheid van de Benes-decreten met het Gemeenschapsrecht (Schriftelijke Vraag E-6938/08)

De 'Benes-decreten' zijn uitgevaardigd in Tsjecho-Slowakije tijdens de onmiddellijke nasleep van de Tweede Wereldoorlog.Vele van de decreten hadden de collectieve beroving van burgerrechten van de Duitse en Hongaarse bevolkingsgroepen als doel. Bovendien gaven sommige van de decreten bevel tot nationalisatie van banken en particuliere verzekeringsmaatschappijen.Op 20 september 2007 bekrachtigde het parlement van Slowakije opnieuw de onschendbaarheid van de zogenaamde Benes-decreten. Ondanks hun evident ondemocratische en onrechtvaardige aard heeft het geheel van de decreten gedurende 60 jaar zijn geldigheid behouden. De van haat vervulde decreten blijven wrede gevolgen hebben, ook in het huidige leven van alledag.

Door de politieke en wettelijke herbevestiging van de decreten lijken aldus de fundamentele beginselen van het Gemeenschapsrecht te worden geschonden.

In hoeverre is de herbevestiging van de Benes-decreten, in het bijzonder de bekrachtiging van de presidentiële verordening 103/1945 met betrekking tot de nationalisatie van particuliere verzekeringsmaatschappijen (24 oktober 1945) acceptabel en verenigbaar met het Gemeenschapsrecht?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS McGREEVY (op 25 februari 2009)

Wat de zogeheten "Benes-decreten" betreft, verwijst de Commissie het geachte Parlementslid naar haar antwoorden op eerdere schriftelijke vragen, namelijk vraag E-4307/08 van de heer Irujo Amezaga, vraag E-4776/07 van de heer Mölzer en vraag E-2238/04 van barones Ludford, die ook relevant zijn voor de nationalisatie van particuliere verzekeringsmaatschappijen.


De resolutie van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek van 20 september 2007 verandert niets aan de reeds in bovenbedoelde antwoorden uiteengezette redenering, namelijk dat de zogeheten Benes-decreten niet langer kunnen worden toegepast en dat alle termijnen voor het instellen van vorderingen op grond van restitutiewetten zijn verstreken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?