Parlementaire tussenkomsten

AA
Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden (stemverklaring)

Bart Staes (Verts/ALE ), schriftelijk. ‒ We stemden vandaag voor een ambitieus pakket van maatregelen om de handel in conflictmineralen tegen te gaan. Alle Europese bedrijven moeten bindend rapporteren over de herkomst van de mineralen die ze gebruiken Dit is een overwinning van mensenrechten op economische belangen!

Ongewild financieren Europese consumenten dood en verderf. Vrijwillige regels over conflictmineralen bestaan al jaren en brengen geen soelaas. Menselijk leed is een globale politieke verantwoordelijkheid. Met bindende wetgeving zorgen we dat de hele Europese consumentenmarkt alleen conflictvrije producten importeert waardoor rebellen in gebieden als Oost-Congo niet langer hun wapens bekostigen met clandestiene mineraalhandel.

In de Verenigde Staten werd al in 2012 bindende wetgeving inzake conflictmineralen ingevoerd. Als de twee grootste consumentenmarkten van de wereld samenwerken om een einde aan de handel in conflictmineralen te maken, schonen we ook de Aziatische markt op. Willen bijvoorbeeld de producenten van smartphones in China nog aan ons leveren, dan moeten ook zij kijken of hun mineralen wel eerlijk gewonnen zijn.

Het Europees Parlement zal nu met de lidstaten onderhandelen over de uiteindelijke wetgeving.

Ik roep de Belgische minister van Financiën op bedrijfsbelangen ondergeschikt te maken aan de vele mensenrechtenschendingen die conflictmineralen met zich meebrengen en ervoor te zorgen dat België een echt humaan gelaat krijgt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?