Parlementaire tussenkomsten

AA
Handelsakkoord EU - JEPA - stemverklaring

EU-JEPA is niet duurzaam en niet eerlijk: het verdrag bevat helaas geen bindende, afdwingbare regels voor de bescherming van het milieu, het klimaat, consumenten en werknemers. Overtredingen van het duurzaamheidshoofdstuk (Hoofdstuk 16) kunnen niet worden vervolgd of bestraft. EU-JEPA is niet democratisch: het verdrag besteedt op permanente basis politiek relevante discussies uit aan niet-parlementaire, weinig transparante instanties (The Joint Committee, Hoofdstuk 22) en dito processen (Regulatory Cooperation). De verwachte economische impact van EU-JEPA, is ondanks de enorme omvang van beide economieën erg laag: volgens berekeningen in opdracht van de Europese Commissie resulteert de overeenkomst in een eenmalige groei van het bruto binnenlands product van de Europese Unie van 0,14 % in het jaar 2035. Dat zijn dus de redenen van mijn nee-stem. Ik wil een ander soort verdragen, waarin het algemene belang van mens, milieu, dier en rechtstaat beter beschermd worden, niet alleen de belangen van enkele transnationale bedrijven.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?