Parlementaire tussenkomsten

AA
Klimaatbeleid van de Europese Unie - stemverklaring

Het Klimaatakkoord van Parijs blijft een bijzonder knappe, diplomatische prestatie. Maar de echte uitdaging ligt bij de uitvoering, het opstellen van regels en procedures tijdens de volgende VN-klimaatconferenties en het veiligstellen van de internationale verstandhouding. De externe rol van de EU inzake klimaat moet gecomplementeerd worden door een sterk intern klimaatbeleid. Ik heb voor dit verslag gestemd omdat het duidelijke doelen afbakent in de strijd tegen klimaatverandering, hoewel de christendemocraten erin geslaagd zijn om op het laatste moment een belangrijk aspect van de kaart te vegen. Met een laatste amendement zorgden ze ervoor dat de term “klimaatvluchteling” uit de tekst is geschrapt.

Het standpunt van het EP zelf voorziet in concrete hefbomen. Zo moet de hele Europees begroting afgestemd worden op de afspraken uit het Klimaatakkoord en gericht op de realisering van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De Commissie moet een overzicht maken van in welke mate de huidige handelsakkoorden compatibel zijn met het Klimaatakkoord. Voor toekomstige handelsakkoorden moet het Klimaatakkoord ook als voorwaarde opgenomen worden. Daarnaast moet de Commissie ook programma’s ontwikkelen die het bewustzijn over de link tussen klimaatverandering en migratie, armoede en conflicten bij burgers verhogen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?